दिनविशेष

दिनविशेष | On This Day in History | Dinvishesh

इतिहासातील जागतिक दिवस, ठळक घटना, वाढदिवस, स्मृती दिवसांची संदर्भासहित माहिती देणारे संपूर्ण वर्षाचे दिनविशेष


आजच्या दिवसाचे इतिहासातील महत्व सांगणाऱ्या नोंदींची यादी.

  • कोणत्या दिवशी - कोणत्या तारखेला नेमके काय घडले?
  • कुठल्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा जन्म कधी झाला?
  • प्रसिद्ध व्यक्तींच्या मृत्यूची नेमकी तारीख काय?
  • जगभरातील महत्त्वाच्या घटनांचे विश्वसनीय संदर्भ कोणते?
  • आजचा इतिहास: इतिहासातील प्रस्तुत घटनांचे ऐतिहासिक दाखले कोणते?

या सर्व माहितीसाठी मराठीमाती डॉट कॉम चा ‘दिनविशेष’ हा विभाग आपल्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

इतिहासातील सोनेरी पाऊलखुणांचा मागोवा घेणाऱ्या जागतिक दिवसांच्या नोंदी, जगभरात घडलेल्या ठळक घटना तसेच प्रसिद्ध व्यक्तींच्या जन्म आणि मृत्यू च्या अचूक नोंदी, आदींच्या सत्यतेची पडताळणी करून संदर्भांसहित माहिती आणि प्रत्येक ऐतिहासिक नोंदीच्या दाखल्यांची अधिकृतता पडताळून विश्वसनीय अशी अद्ययावत माहिती देणारे संपूर्ण वर्षाचे दैनिक दिनविशेष.


जानेवारी महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #जानेवारी महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१


फेब्रुवारी महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #फेब्रुवारी महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९


मार्च महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #मार्च महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१


एप्रिल महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #एप्रिल महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०


मे महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #मे महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१


जून महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #जून महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०


जुलै महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #जुलै महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१


ऑगस्ट महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #ऑगस्ट महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१


सप्टेंबर महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #सप्टेंबर महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०


ऑक्टोबर महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #ऑक्टोबर महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१


नोव्हेंबर महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #नोव्हेंबर महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०


डिसेंबर महिन्यातील दिनविशेष
तारखेप्रमाणे #डिसेंबर महिन्यातील सर्व #दिनविशेष पहा
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१    दिनविशेष विभागातील सर्व पोस्ट्स  सामायिक करा


सेवा सुविधा        मराठी दिनदर्शिका