Loading ...
/* Dont copy */

मराठी शब्दकोश

मराठी शब्दकोश | Marathi Dictionary

मनोरंजक मराठी शब्दांचा संग्रह


मराठी शब्दकोश

(Marathi Dictionary) मराठी भाषेतील शब्दांचा सर्वात मोठा अभिनव शब्द संग्रह.
मराठी शब्दांचे अर्थ, वाक्यात उपयोग सोबतच मनोरंजक मराठी शब्दांचा संग्रह आणि संपूर्ण मराठी शब्दकोश.
फेसबुक पान · फेसबुक गट


शेवटचा बदल ५ जून २०२४

मराठी शब्द

मराठी भाषेतील मनोरंजक शब्दांचा संग्रह । आजचा मराठी शब्द

 • [accordion]
  • अ - मराठी शब्दकोश
   • अ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश
    शब्दअर्थ
    अगत्य
    Agatya
    महत्व, जरूरी, नड.
    अग्यारी
    Agyari
    पारशांचे अग्निदेवतेचे मंदिर.
    अघोर
    Agor
    अत्यंत क्रूर, अतिशय भयंकर, अमंगळ.
    अडगा
    Adga
    अडाणी.
    अडदर
    Adadr
    धाक, दरारा.
    अतिमानुष
    Atimanush
    मानवी शक्तीच्या पलीकडचे, अलौकिक.
    अदावत
    Adavat
    खोटा आळ, वैर, दुष्टावा.
    अधिसूचना
    Adhisuchna
    जाहीर खबर, सूचना.
    अधोगामी
    Adhogami
    खाली-हिनतेकडे जाणारे.
    अध्वर्यू
    Adhvaryu
    उपाध्याय, यज्ञ चालविणारा ऋत्विज, नायक, मुख्य व्यवस्थापक.
  • आ - मराठी शब्दकोश
   • आ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश
    शब्दअर्थ
    आगर
    Aagar
    नारळी - पोफळीची बाग, घराभोवती भाजीपाला लावण्याची जागा.
    आगळीक
    Aagalik
    कुरापत, खोडी, चूक, दोष.
    आगिया
    Aagiya
    काजवा.
    आग्रहायण
    Aagrahayan
    मार्गशीर्ष महिना.
    आटी
    Aati
    श्रम, खटपट.
    आणाभाका
    Aanabhaka
    शपथ घेऊन पक्का केलेला करार.
    आदिमजाती
    Aadimjati
    मूळ समाज, आदिवासी जमात.
    आंदुळणे
    Aandulane
    झोके देणे, हेलकावे खाणे.
    आखर
    Aakhar
    गावची गुरे विसाव्यासाठी बसतात ती सावलीची जागा.
    आखात
    Aakhat
    जमिनीत घुसलेला समुद्राचा भाग.
  • इ - मराठी शब्दकोश
   • इ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश
    शब्दअर्थ
    इखळा
    Ikhala
    खिळा वगैरे उपटून काढण्याचा चिमटा.
    इंगणे
    Ingane
    भारावून जाणे, टेकीला येणे.
    इटा
    Ita
    भाल्यासारखे एक शस्त्र.
    इतमाम
    Itamama
    लवाजमा, सरंजाम.
    इत्थंभूत
    Ityambhut
    जसे घडले तसे, सविस्तर, तपशीलवार.
    इमाम
    Imam
    मुसलमानांचा धर्मगुरू.
    इरड
    Irad
    उष्ट खरकटे, विष्ठा इ. खाण्यासाठी गुरांचे भटकणे.
    इरसाल
    Irasal
    निवडक, वेचक.
    इस्तारी
    Istari
    पत्रावळ.
    इह
    Ieah
    या जन्मी.
  • ई - मराठी शब्दकोश
   • ई अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    ईद
    मुसलमानी सण.

    ईप्सित
    मनात धरलेले, इच्छिलेले.

    ईर
    शक्ती, उत्साह.

    ईसा
    येशू ख्रिस्त.

  • उ - मराठी शब्दकोश
   • उ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    उकटी
    टाकवण्याचे हत्यार, टाकी.

    उकर
    उकरून काढलेला मातीचा ढीग.

    उकल
    उलगडा, खुलासा.

    उकळेगिरी
    लुबाडणूक.

    उकाडा
    रतीब, नियमित हप्ते देण्याची पद्धती.

    उकाळा
    काढा.

    उकिडवे
    एक आसन, बसण्याची एक स्थिती.

    उकिरडा
    केरकचरा टाकण्याची जागा.

  • ऊ - मराठी शब्दकोश
   • ऊ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    ऊ/ऊं
    केसात होणारा एक जीव (उवा).

    ऊट
    गाडीचे चाक पुढे जाऊ/घसरू नये म्हणून आडवालावलेला अडथळा.

    ऊठपाय
    सदासर्वदा, फिरून फिरून, एका पायावर तयार.

    ऊडवे
    भाताच्या पिंजराची रचलेली गंजी.

    ऊत
    उकळी, उसळी, फणफणाट.

    ऊतमात
    माज, बेफिकीरी, उन्माद.

    ऊब
    कोंदटपणाची उष्णता, गरमी.

    ऊर
    छाती.

    ऊर्जित
    चढती कळा, उत्कर्षाचा काळ.

    ऊर्ध्व
    मरण्यापूर्वी लागलेला श्वास, घरघर.

  • ऋ - मराठी शब्दकोश
   • ऋ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    ऋत्चा
    वेदातील मंत्र.

    ऋजु
    सरळ, प्रामाणिक, निष्कपटी, साधे.

    ऋण
    कर्ज, उपकार, विजेचा एक प्रकार.

    ऋणको
    कर्ज घेतलेला, कूळ.

    ऋणाईत
    ऋणकरी.

    ऋणानुबंध
    घरोबा, स्नेहसंबंध.

    ऋणी
    देणेदार, आभारी.

    ऋतु
    हवामानाप्रमाणे मानलेला वर्षाचा एक भाग, हंगाम, मौसम, स्त्रियांचा विटाळ.

    ऋतुदर्शन
    स्त्रीला विटाळ प्राप्त होणे, रजोदर्शन.

    ऋतुदान
    स्त्री संभोग.

  • ए - मराठी शब्दकोश
   • ए अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    एक
    पहिली संख्या.

    एकट
    फक्त एक.

    एकाचे दोन करणे
    अतिशयोक्ती करणे.

    एककल्ली
    हेकेखोर, एकाच गोष्टीकडे कल असलेला.

    एकचित्त
    एकाग्र, सावधान.

    एकजात
    एकाच प्रकारचे.

    एकजिनसी
    एकाच प्रकारचे.

    एकजूट
    एकी, एकोपा.

    एकतंत्री
    एकाच तंत्राने चालणारे, एकमार्गी.

    एकतर्फी
    एकाच बाजूचा, पक्षपातीपणाचा.

  • ऐ - मराठी शब्दकोश
   • ऐ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    ऐकणा
    कानाचा धड.

    ऐकमत्य
    सर्वांचे एकमत असणे.

    ऐकीव
    दुसर्‍याकडून समजलेले, कानावर आलेले.

    ऐच्छिक
    आवडेल ते, पाहिजे ते, स्वच्छंदी.

    ऐन
    अगदी भर, अचूकपणा, अतिशयता वगैरे दाखविणारा शब्द.

    ऐनगल्ला
    पाहणी करून ठरविलेला धान्याचा गल्ला, अंदाजी पीक.

    ऐनजमा
    मूळचा/नेहमीचा वसूल.

    ऐनक
    चष्मा.

    ऐब
    व्यंग, दोष, खोड.

    ऐल, ऐलाड
    अलीकडचा.

  • ओ - मराठी शब्दकोश
   • ओ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    ओइरणे
    (तांदूळ), वैरणे, उकळत्या पाण्यात तांदूळ शिजण्याकरिता टाकणे.

    ओ देणे
    हाकेला उत्तर देणे.

    ओकणे
    उलटी होणे, मनात असलेले सांगून मोकळे होणे.

    ओक्साबोक्शी
    हुंदके देऊन, हमसून धुमसून.

    ओके
    सुने, निर्जन, ओसाड, बुच्चे.

    ओखट
    वाईट, घाणेरडे.

    ओगरणे
    वाढणे.

    ओघ
    प्रवाह, अखंडपणा, शिरस्ता, रिवाज.

    ओघळ
    झिरपा, प्रवाहाचा डाग.

    ओंगण
    वंगण.

  • औ - मराठी शब्दकोश
   • औ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    औकात (द)
    गुजारा, निर्वाह, निर्वाहाचे साधन.

    औचित्य
    उचितपणा, योग्यपणा.

    औट
    साडेतीन.

    औट घटकांचे
    अल्पकाल टिकणारे.

    औटकी
    साडेतीनच पाढे.

    औटी
    लाकडी ठोकळ्याला आत चीप बसविण्यासाठी पाडलेली आडवी खाच.

    औतकाठी
    शेतकीची अवजारे.

    औतकी
    प्रत्येक नांगरामागे ठराविक धान्य मिळण्याचा पाटलाचा हक्क.

    औत्सुक्य
    उत्सुकता, उत्कंठा.

    औदासीन्य
    उदासीनता, निरिच्छता, अलिप्तपणा, बेफिकीरी.

  • क - मराठी शब्दकोश
   • क अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    ककार
    उच्चार, क अक्षरसुपुम्ना नाडी.

    कंकण
    काकण, बांगडी, चुडा.

    कंकाळ
    पिशाच, झोटिंग, अस्थिपंजर.

    कंकास
    गृहकलश, भांडणतंटा.

    कंकोत्री
    कुंकुम पत्रिका, लग्नचिठ्ठी.

    कच
    माघार, चेप, दाब.

    कचकच
    रेव दाताखाली सापडल्याने होणारा आवाज, कटकट, भांडण.

    कचका
    काठीचा जोराचा वार, मार.

    कचखाऊ
    माघार घेणारे.

    कचाट
    युक्ती, बेत, धाडस, घोटाळा.

  • ख - मराठी शब्दकोश
   • ख अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश


    आकाश, शून्य, पोकळी.

    खकाणा
    केरकचर्‍याचा धुरळा, तंबाखू-मिरची इ. ची धूळ.

    खगोल
    आकाशातील ग्रहगोल, ज्योतिष.

    खग्रास
    पूर्णपणे ग्रासलेले-गिळलेले, पूर्ण ग्रहण.

    खंक (ख)
    काहिच नसलेला, दरिद्री, अशक्त.

    खंकाळ
    दृष्ट, उग्र, तिरसट, रागीट.

    खंगणे
    झिजणे, दरिद्री होणे.

    खंगार
    पक्की भाजलेली वीट.

    खंगाळणे
    खळबळणे, जोराने हलवून स्वच्छ करणे.

    खच
    रास, ढीग, दाटी.

  • ग - मराठी शब्दकोश
   • ग अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश


    गर्व.

    गई
    छपराचे वासे भिंतीवरच्या ज्या आडव्या सरावर टेकतात तो..

    गंगथड
    गोदावरी नदीच्या काठचा प्रदेश.

    गंगा उचलणे
    गंगेची शपथ घेणे.

    गंगावन
    कृत्रिम केस.

    गचकणे
    हिसका आचका देणे, मरणे.

    गचांडी
    हाताचा पंजा मानेवर ठेवून दिलेला धक्का, मान, गळा.

    गच्छंती
    जाणे, निघून जाणे, मरणे.

    गजघंटा
    ओरडून बोलणारी बाई.

    गजनी
    अर्धसुती अर्ध रेशमी कपडा, एका बाजूने रंगीत कपडा.

  • घ - मराठी शब्दकोश
   • घ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    घई
    घराच्या दालनाची रुंदी.

    घंगा(घा)ळ
    आंघोळीचे पाणी काढून घेतात ते भांडे.

    घट
    घडा, घागर, नवरात्रात पूजावयाचा तांब्या.

    घटक
    जुळवून आणणारा, मध्यस्थ.

    घट(टि)का
    २४ मिनिटांचा काळ.

    घटमान
    हाती घेतलेले, होणारे, संभाव्य.

    घटमूट
    टिकाऊ, मजबूत.

    घ(घां)टसर्प
    घशात होणारा एक रोग.

    घटाळ
    (बैलाच्या गळ्यातील) घंटांची माळ.

    घटाटोप
    घुमट, घुमटाकार चांदवा, मंडपी.

  • च - मराठी शब्दकोश
   • च अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश


    निश्चय, खात्री, सदृश्य.

    चक
    धाक, नियम, नेहमीची वहिवाट.

    चकणा
    तिरवे पाहणारा.

    चकंदळ
    गोल तुकडा, नायनाट किंवा चामडीच्या रोगाने बाधलेला गोल भाग.

    चकनाचूर
    भुगा, चुरा, तुकडे तुकडे झालेला.

    चकभूल
    भ्रांती, संभ्रम, आश्चर्य.

    चकरणे
    चुकणे, भ्रमणे.

    चकला
    शहराचा भाग, पेठ, मोहल्ला.

    चकवणी
    दिशाभूल, फसवणूक.

    चकाटी(ट्या)
    गप्पा.

  • छ - मराठी शब्दकोश
   • छ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश


    पोथीच्या शेवटचे समाप्ती दाखविणारे चिन्ह.

    छक्कड
    चपराक, तोटा, लावणीचा एक प्रकार.

    छकडा
    एका बैलाने चालणारी गाडी.

    छक्कापंजा
    पत्यांचा डाव.

    छटा
    रंगाची इ. लकेर, छाया, झाक.

    छटेल
    बदफैली, व्यसनी.

    छट्टा
    टप्पा, अंतर.

    छड
    सळ, घडीमुळे पदलेली रेघ-वळ.

    छडा
    माग, तपास, धाग्याचे टोक.

    छदाम
    अगदी अल्पमोलाचे नाणे.

  • ज - मराठी शब्दकोश
   • ज अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    जईफ
    क्षीण.

    जकात
    कर, दस्तुरी.

    जखड
    अगदी म्हातारा.

    जगणूक
    जगण्याची व्यवस्था, निर्वाह.

    जगदाकार
    अखिल विश्व.

    जगती
    जग.

    जंग
    गंज, कीट, लढाई.

    जंगमजिंदगी
    भांडीकुंडी इ. मालमत्ता.

    जंजाळ
    दगदग, उपद्व्याप, त्रास.

    जटिल
    गुंतागुंतीचे, भानगडीचे.

  • झ - मराठी शब्दकोश
   • झ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    झक
    वाईट गोष्ट, निंद्य कर्म.

    झकवणूक
    फसवणूक.

    झकाझकी
    चकमक, झगडा.

    झक्कड
    चकमक, वादावादी.

    झक्की
    लहरी, छांदिष्ट.

    झरारी
    शेकोटी.

    झंगट
    टोले मारावयाचे एक वाद्य, तास.

    झंझट
    लचांड, ब्याद.

    झड
    एकसारखा वर्षाव, जोराच्या पावसाचे उडणारे शिंतोडे.

    झडती
    झाडा, बारीक तपास, मोजणी, मोजदाद.

  • ट - मराठी शब्दकोश
   • ट अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    टक
    एकसारखी नजर, कपाळाचा ठणका.

    टक घालणे
    टीप मारणे.

    टकटकणे
    टवटवी येणे, खुलणे.

    टकबंदी
    दर टक्क्यास ठरविलेला दर किंवा जमीनधारा.

    टका
    नाणे, शेकडा प्रमाण, ध्वज, निशाण.

    टगळ
    खुबी, शैली, युक्ती.

    टग्या
    गुंड, लुच्चा.

    टंक
    पाथरवटी छिन्नी, टाकी, ठसा.

    टंकयंत्र
    बोटांनी किल्ल्या दाबून अक्षरे उठविण्याचे यंत्र.

    टंकसाळ
    नाणे किंवा नोटा पाडण्याचा कारखाना.

  • ठ - मराठी शब्दकोश
   • ठ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    ठक्‌
    थक्क, चकित.

    ठक
    लुच्चा - फसवा माणूस.

    ठणकावणे
    परखड बोलणे, सुनविणे, तोंडावर स्पष्ट सांगणे.

    ठणठणपाळ
    कफल्लक मनुष्य, ठणठणाट.

    ठपकाविणे
    दोष देणे - लावणे, आरोप ठेवणे.

    ठमक
    नखरा.

    ठरणे
    स्थिर होणे, निश्चय होणे.

    ठवला
    जात्याचा मधला खुंटा.

    ठस
    स्पष्ट, ठसठशीत, घट्ट विणीचे.

    ठसक
    ठणकणारी जखम, नखरा.

  • ड - मराठी शब्दकोश
   • ड अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    डई देणे
    लोचटपणाने राहणे.

    डकला
    नदीच्या वाळवंटात स्वच्छ पाणी भरून घेण्यासाठी केलेला खळगा, पाण्याचे डबके.

    डकवण
    डिंक, खळ.

    डकाईत
    दरोडेखोर.

    डग
    अस्थिरता, लटपटीत अवस्था, खराब, भीती, पाऊल.

    डगडगणे
    डळमळणे, गदगदणे (उष्म्याने वैगरे ).

    डगणे
    हालणे, बाजूला सरणे, घाबरणे.

    डगमग
    अस्थिरता, लटपट.

    डगर
    दरड (नदीच्या तीराची किंवा टेकडीची).

    डगला
    लांब कोट.

  • ढ - मराठी शब्दकोश
   • ढ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश


    अक्षरशत्रू, मठ्ठ, मूर्ख.

    ढई देणे
    लोचटपणे राहणे, पुष्कळ दिवस ठाणे देणे. (पाहुण्याने वगैरे).

    ढकलगुजारा
    कसेतरी पोट भरणे.

    ढकलपट्टी
    दिवस कसेतरी काढणे, चुकवाचुकवी, चालढकल.

    ढका
    जोराचा हिसका, इजा, नुकसान, बिघाड.

    ढंग
    चाल, वृत्त, वाईट नाद, छंद, चाळे.

    ढप(प्प)ळ
    पातळ भाजी.

    ढप्पळवणी
    बरेच पाणी घालून पातळ केलेले ताक.

    ढप्पळशाई
    उधळपट्टी, गोंधळ, अव्यवस्था.

    ढब
    वागण्याची - चालण्याची रीत, विशिष्ट लकब, मोठेपणा, ऐट, चाल.

  • त - मराठी शब्दकोश
   • त अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    तटकणे
    घट्ट आवळणे.

    तटके
    दारावरील ताटी.

    तक(ख)तराव
    जत्रेत मिरवितात ती तमाशाची गाडी.

    तकराळ
    खर्‍याचे खोटे करून सांगितलेली हकीकत, रचलेली तोहोमत, आळ.

    तकलादी
    कसेतरी बनविलेले, नकली, हलके, न टिकणारे.

    तकलीफ
    तसदी, त्रास.

    तकवा
    ताकद, उत्साह, जोम, प्रयत्न, उत्तेजन, धीर.

    तकशी(सी)म, तक्षीम
    वतन, गावखर्च इ. चा वाटा, वाटणी, हिस्सा.

    तक्षीमदार
    वाटेकरी, हिस्सेदार.

    तकावी, तगाई
    शेतकर्‍याला कर्जरूपाने सरकारने दिलेली आर्थिक मदत.

  • थ - मराठी शब्दकोश
   • थ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    थकणे
    दमणे, भागणे, शिणणे, ऋण फार दिवस राहणे, जमा न होणे.

    थट
    गर्दी.

    थट लागणे
    खूप गर्दी होणे.

    थटणे
    सजणे, नटणे.

    थट्टी
    (राजाची) गोशाला, गुरे बांधण्याची जागा.

    थड
    किनारा, काठ, शेवट, नदीचे खोरे (भीमथड).

    थडीस लावणे
    कडेस नेणे.

    थडक
    थाप (दारावर इ.), आघात, धक्का, धडक.

    थडकणे
    (एकाद्या वस्तूवर) आदळणे, एकदम थांबणे, आपटणे, पोहोचणे.

    थडी
    तीर, किनारा.

  • द - मराठी शब्दकोश
   • द अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    दखल
    जाणीव, समज, नोटीस, ढवळाढवळ, प्रवेश, ताबा, ज्ञात, श्रुत.

    दख्खन
    (नर्मदेच्या) दक्षिणेकडचा भाग, महाराष्ट्र.

    दगल
    निमकहरामी, विश्वासघात.

    दगा
    विश्वासघात, धोका, ठकबाजी, लुच्चेगिरी.

    दगाफटका
    कपट, लबाडी, विश्वासघाताचे संकट.

    दंगल
    गर्दी, कल्लोळ, कुस्त्यांचा फड, धुमाकूळ, दंगा.

    दचक
    धक्का, धसका, आकस्मिक भीतीचा भास.

    दट्ट्या, दट्टा
    बूच, दडपण, पिपासारख्या गोलांत पोकळी न राखता आतबाहेर सरणारा दांडा, पिस्टन.

    दडण
    लपण्याची जागा, गुहा, कपार.

    दडपशाही
    जुलुमी अमल, अरेरावी कारभार, दांडगेपणा.

  • ध - मराठी शब्दकोश
   • ध अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    धकटी
    शेकोटी, आगटी.

    धकणे
    कसेबसे चालू राहणे, निभावून जाणे, ढकलले जाणे.

    धकाधकी(क)
    दगदग, दगदगीचे काम, झगदाझगड.

    धकावणे
    नासणे, खराबहोणे, कचरणे, खचणे.

    धक्कड
    दांडगा, दिप्पाड.

    धगड
    पारिपत्य करणारा, पुरा पडणारा.

    धगावणे
    धगीने होरपळणे, पेटणे, चेतणे.

    धज
    बांध्याचा डौलदारपणा, रेखीवपणा, लकब, हातोटी, धाडस.

    धजा
    ध्वजा, झेंडा.

    धजाव
    (पिकाने) जीव धरणे, टवटवी.

  • न - मराठी शब्दकोश
   • न अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश


    नाही या अर्थी.

    नचा पाढा, नन्नाचा पाढा
    कोणत्याही गोष्टीला नाही म्हणणे.

    नकळे!
    कुणास ठाऊक.

    नकारघंटा
    काही नसल्याचे-अभावाचे सूचन.

    नकलणे
    उतरणे, नक्कल काढणे, अनुकरण करणे.

    नकली
    अस्सल नव्हे ते, दिखाऊ, बनावट.

    नकसकाम
    नक्षीकाम, कलाकुसरीचे काम.

    नक्त, नक(ग)द
    रोकड नाणे.

    नक्शा, नक्षा
    नकाशा, आराखडा, बेत, व्युहरचना, प्रतिष्ठा, नूर, वजन.

    नख देणे-लावणे
    ठार करणे.

  • प - मराठी शब्दकोश
   • प अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    पक(क्क)ड
    कुस्तीतील एक डाव, प्रभाव, छाप, गवसण्याचा आनंद, ग्रहणशक्ती, खिळा इ/ उपटण्याचे किंवा पिळून उपसून काढण्याचे हत्यार.

    पकविणे
    मनासारखे करून घेणे, मिळविणे.

    पक्का
    कच्चा नव्हे असा, पिकलेला , निश्चित, नक्की झालेला, हुशार, चाणाक्ष, गणित करून काढलेले (उत्तर).

    पक्का खर्डा
    कायमचा मांडलेला हिशेब.

    पक्वाशी
    लोखंडी गज.

    पक्वाशय
    अन्न पचते ते पोटातले स्थान किंवा अवयव.

    पंक्तिपठाण, पंक्तिबारगीर
    जेवण घालून चाकरीस ठेवलेला बारगीर (घोडेस्वार), नुसता झोडून राहणारा, आळशी, भोजनभाऊ.

    पंक्तिपावन
    पंक्तीस बसण्यास लायक.

    पंक्तिप्रपंच
    पंक्तीस वाढताना भेदभाव, पक्षपात, भेदभाव.

    पखरण
    सडा (फुलांचा), पाखरांचा थवा एकदम येणे.

  • फ - मराठी शब्दकोश
   • फ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    फकडी
    फकीरी, द्राक्षाची एक जात.

    फकाणा
    कोरड्या पदार्थांचा एकदम घास.

    फकीर
    गरीबी, विरक्ती, मोहरमात फकीरांना द्यावयाची भिक्षा.

    फक्कड
    नटेल, रंगेल, छानछोकी, छान, सुरेख.

    फक्की
    भुगा, भुक्का, भुकटी.

    फक्त
    केवळ.

    फग
    बरी संधी, मोकळीक, फुरसत.

    फजर
    सकाळ, उद्या सकाळी.

    फजिता
    आंब्याचे पातळ रायते, आंब्याचा रस काढल्यानंतर कोया - साली पाण्यात कोळून घेतात तो रस.

    फजित
    विरमलेला, ओशाळलेला, अपमानित.

  • ब - मराठी शब्दकोश
   • ब अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    बक
    बगळा.

    बकध्यान
    शांतीचे ढोंग.

    बकणा
    सुक्या खाण्याच्या पदार्थाचा तोंडभर घास.

    बकणे
    बडबडणे, वाटेल तसे बोलणे.

    बक्त(ख्त)र
    चिलखत.

    बकवा, बकवाद
    वटवट, भांडण, वाद.

    बकाया
    बाकी, येणे रक्कम.

    बका(क्का)ल
    भुसारी, वाणी इ. दुकानदार, अशा दुकानदारांची एकत्र वस्ती, अठरापगड जातीजमातींची व विविध संस्कृतीच्या लोकांची सरमिसळ वस्ती, असंस्कृत लोकांची वस्ती.

    बखर
    पुराणासारखी लिहिलेली हकीकत-चरित्र-इतिहास.

    बखळ
    मोकळी पडून राहिलेली जागा.

  • भ - मराठी शब्दकोश
   • भ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    भकल
    नारळाचा अर्धा भाग, नारळाचे शकल.

    भकाटी(ळी)
    न खाण्यामुळे पोट पाठीस लागण्याची अवस्था.

    भकास
    ओसाड, उजाड, उदासवाणे.

    भकाळणे
    पोट आत जाणे.

    भक्त
    प्रेमी, उपासक, पूजक.

    भक्तवत्सल
    भक्तावर प्रेमकरणारा, भक्ताचे लाड पुरविणारा.

    भग
    क्षत, व्रण, भाग्य.

    भगभगाट
    धगधगणारी आग.

    भगराळा
    चुरा.

    भग्न
    मोडके तोडके, फुटके तुटके, छिन्नभिन्न, पडलेले झडलेले.

  • म - मराठी शब्दकोश
   • म अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    मकई
    मका.

    मकबरा
    कबर.

    मकर
    सुसर, मगर, एका राशीचे नाव.

    मकरकुंडल
    मकर माशाच्या आकाराचे पुरुषांनी कानात घालावयाचे कुंडल.

    मकरसंक्रमण - संक्रांत
    सूर्य मकरराशीला येतो तो सणाचा दिवस (ता. १४ जानेवारीस असतो).

    मकरंद
    मध, सुगंध.

    मकाण
    मक्याचा कडबा.

    मकाणा
    मक्याचा दाणा, मक्याची लाही.

    मक्ता
    ठेका, कंत्राट, विशिष्ट अटीवर पुरवठा करण्याची हमी, खंड.

    मखलाशी
    सारवासारव, समजावणी, भाष्य.

  • य - मराठी शब्दकोश
   • य अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    यःकश्चित
    सामान्य, क्षुद्र.

    यकृत
    पित्ताशय.

    यच्चयावत
    झाडून सर्व, सर्व.

    यजमान
    यज्ञकर्म करणारा, गृहस्थ, घरमालक, पती, नवरा.

    यडताक
    गुंतागुंत, घोटाळा.

    यती
    संन्यासी, (जैन)मुनी.

    यत्‌किंचित
    थोडे सुद्धा, थोडेसे.

    यथा
    जशा - शी - से.

    यथातथा
    कसातरी.

    यथातथ्य
    जसे असेल तसे, खरे खरे.

  • र - मराठी शब्दकोश
   • र अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    रईस
    जहागीरदार, सरदार, श्रीमंत माणूस, राहणारा.

    रकटा
    चिंधी किंवा सोपट.

    रकबा
    गावाभोवतालची/किल्ल्याच्या आसपासची जमीन.

    रकाना
    स्तंभ, सदर (वर्तमानपत्राचे), कागदाची उभी घडी पाडून पडलेला भाग, कॉलम.

    रक्त
    शरीरातल्या शिरांतून धमन्यांतून वाहणारा लाल द्रवपदार्थ, तांबडा, आसक्त.

    रक्तचंदन
    एक तांबडे लाकूड.

    रक्तपिती
    कुष्ठरोग, महारोग.

    रखडणे
    रेंगाळत चालणे, ढुंगण खरडत जाणे.

    रखेली
    ठेवलेली बाई.

    रग
    जोर, जोम, शक्ती, वेदना, अवघडल्याची कळ.

  • ल - मराठी शब्दकोश
   • ल अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    लकडकोट
    लाकडाची तटबंदी.

    लकडखाना
    इमारतीची किंवा जळाऊ लाकडे ठेवण्याची स्वतंत्र जागा, लाकडाची वखार.

    लकडदिवी
    रोडका, उंच व किडकिडीत.

    लकडा
    तगादा.

    लकडी
    लाकडासारखी कडक झालेली चिकी, लाकूड, काठी.

    लकब
    शैली, ढब, धाटणी, दुर्गुण, खोड.

    लकाकी
    चकाकी, तजेला.

    लकेर(री)
    रेषा, रेघ, तान, छटा, काठ, किनार.

    लखलाभ
    मोठा लाभ.

    लग
    खांबावर आडवी टाकलेली तुळई, जोड दुवा.

  • व - मराठी शब्दकोश
   • व अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश


    आणि.

    वई
    कुंपण.

    वकर
    पत, प्रतिष्ठा, मान.

    वकल
    आप्तेष्ट, परिवार, खाते, विभाग.

    वकालत
    वकीलीचा पेशा, राजदूताची कचेरी, शिष्टाई, मुखत्यारी.

    वकील
    तर्फे नेमलेला प्रतिनिधी - मुखत्यार, राजदूत, एक बाजू घेऊन ती मांडणारा कायदातज्ञ.

    वकीलनामा
    वकीलाला दिलेले अधिकारपत्र, वकीलपत्र.

    वकूफ(ब)
    कुवत, सामर्थ्य, अक्कलहुशारी, कर्तुत्वशक्ती.

    वक्त
    काळवेळ, संधी, प्रसंग, आणीबाणी, खडतर वेळ, अनुकूल काळ.

    वक्तव्य
    भाषण, जे बोलावयाचे ते.

  • श - मराठी शब्दकोश
   • श अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    शक
    संशय, अंदेशा, भीती, कुतर्क.

    शक
    एखादा पराक्रमी राजा आपल्या नावाची कालगणना सुरू करतो ती (‘विक्रम शक’, ‘शिवशक’), प्राचीन काळी भारतावर आक्रमण करणारी एक परदेशीय जमात.

    शककर्ता
    शक सुरू करणारा पुरूष.

    शकाब्द
    शालिवाहन शकाचे वर्ष.

    शके
    (अमुक) शकामध्ये (‘शके १८७२’).

    शकट
    गाडा, खोडा, लोटणे.

    शकटभेद
    शकट नावाच्या व्यूहरचनेची फळी फोडून झाणे, कोणत्याही ग्रहाचे (विशेषतः चंद्राचे) रोहिणी नक्षत्रातून जाणे, लांडीलबाडी.

    शकुन
    शुभ - अशुभ चिन्ह, भविष्याची सूचक लक्षणे, (देवाने दिलेला) कौल.

    शकुनिमामा
    कपटी, सल्लागार.

    शक्कल
    युक्ती, कल्पना, तोड, उपाय.

  • ष - मराठी शब्दकोश
   • ष अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश

    षट्‌
    सहा.

    षट्क
    सहांचा गट, सहांचा समुदाय.

    षट्कर्णी
    सर्वांस कळणे, फुटणे.

    षड्‌रिपु
    काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर हे शत्रू.

    षष्ठी
    सहावी तिथी, सहावी विभक्ती, सटवी, सटवाई, साठ वर्षे वयाची पूर्णता झाल्याचा विधी समारंभ, फजिती.

    षंड(ढ)
    नपुसंक माणूस, हिजडा.

    षोडश
    सोळा.

    षोशशोपचार
    सोळा प्रकारचा विधी, सर्व विधी.

  • स - मराठी शब्दकोश
   • स अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश
    शब्दअर्थ
    Sa
    सहित (‘सकरुण’, ‘सकर्दम’ इ.).
    सइ(ई), सय
    Sai, Say
    आठवण, विटी किंवा गोटी टाकण्यासाठी केलेला खळगा.
    सईस
    Saees
    मोतद्दार.
    सऊअंग
    Sauang
    लुसलुशीत, मऊ शरीर.
    सऊळ
    Saul
    मचूळ, किंचित खारट.
    सकट
    Sakat
    सहित, सह, सुद्धा, बरोबर, मिळून, सगळे, समग्र, निवड न करता हाताला येईल तसे, सरसकट, एकदम.
    सकडा
    Sakada
    सहांचा एक एक गट, फाडे.
    सकराई
    Sakarai
    हुंडी शिकारण्याबद्दल पडणारा बट्टा.
    सकल
    Sakal
    सर्व, सगळा.
    सक(ख)लात(द)
    Sakalaat
    लोकरीचे उंची कापड (शेंदरी किंवा निळ्या रंगाचे).
  • ह - मराठी शब्दकोश
   • ह अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश
    शब्दअर्थ
    हकनाक - नाहक
    Haknak - Nahak
    विनाकारण, अन्यायाने.
    हकालपट्टी
    Hakalpatti
    काढून लावणे, हद्दपारी.
    हकीक(ग)त
    Hakik
    घडलेली गोष्ट, तिचे वर्णन, अहवाल.
    हकीम
    Hakim
    युनानी वैद्य.
    हकीमाई, हकीमी
    Hakimai, Hakimi
    हकीमाचा व्यवसाय.
    हक्क
    Hakka
    अधिकार, मालकी, न्याय.
    हगामा
    Hagaama
    कुस्त्यांची दंगल.
    हंगाम
    Hangama
    मोसम, ऋतू, सुगी, ऐन सराई.
    हंगामी
    Hangami
    हंगामापुरता, तात्पुरता, हंगामाच्या वेळचा.
    हजरजबाबी
    Hajarjababi
    तत्काळ उत्तर देणारा, समयसूचकता असलेला.
  • क्ष - मराठी शब्दकोश
   • क्ष अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश
    शब्दअर्थ
    क्षण
    Kshan
    काळाचा सूक्ष्म अंश, ब्राम्हणांस श्राद्धाचे आमंत्रण देणे.
    क्षणबुद्धी
    Kshanbuddhi
    चंचल, अस्थिर मनाचा.
    क्षणिक
    Kshanik
    क्षणभरच टिकणारा.
    क्षत
    Kshat
    व्रण, जखम.
    क्षती
    Kshati
    नुकसान, इजा, नाश.
    क्षत्र
    Kshtra
    क्षत्रिय, योद्धा.
    क्षत्रप
    Kshatrap
    सिकंदराचा सुभेदार, (ग्रीक) ‘सेट्रप’.
    क्षपणक
    Kshapanak
    जैन - बौद्ध साधू, जैन किंवा बौद्ध धर्मानुयायी.
    क्षम
    Ksham
    समर्थ, लायक, योग्य, जोगा (‘निर्वाहक्षम’), सोशीक.
    क्षमत्व
    Kshamatva
    लायकी, समर्थता, सोशीकपणा.
  • ज्ञ - मराठी शब्दकोश
   • ज्ञ अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश
    शब्दअर्थ
    ज्ञ
    Dny
    जाणणारा (‘शास्त्रज्ञ’).
    ज्ञात
    Dnyat
    माहित, प्रसिद्ध, जाणलेला.
    ज्ञाता
    Dnyata
    जाणणारा, तज्ञ्ज्ञ, जाणता, सुज्ञ.
    ज्ञाति
    Dnyati
    जात, जातगोत.
    ज्ञानकळा
    Dnyankala
    ज्ञानाचा प्रकाश, जाणीवकळा.
    ज्ञानकोश
    Dnyankosh
    जगातील सर्व विषयांची माहिती देणारा कोश.
    ज्ञानचक्षु
    Dnyanchakshu
    ज्ञान पाहणारे डोळे - बुद्धी, ज्ञानाची दृष्टी, ज्ञान हेच ज्याचे डोळे आहेत असा.
    ज्ञानविज्ञान
    Dnyanvidnyan
    आत्माविषयक ज्ञान आणि शास्त्रीय (भौतिक) ज्ञान, अध्ययनातून मिळालेले ज्ञान आणि प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळालेले ज्ञान.
    ज्ञानी
    Dnyani
    ज्ञान झालेला, समजूतदार, सुज्ञ, विद्वान.
    ज्ञानेंद्रिय
    Dnyanendriya
    वस्तूचे ज्ञान देणारे इंद्रिय (कान, नाक, डोळे, जिव्हा, त्वचा ही पाच ज्ञानेंद्रिये).
  • त्र - मराठी शब्दकोश
   • त्र अक्षरावरून सुरुवात होणाऱ्या मराठी शब्दांचा शब्दकोश
    शब्दअर्थ
    त्रिफणी
    Triphani
    तीन फण्या असलेली पाभर.
    त्रिशुद्धी
    Trishuddhi
    खरोखर, निश्चयेकरून.
    त्रिस्थळी
    Tristhali
    तीन ठिकाणची, ओढाताणीची - गैरसोयीची (स्थिती).
    त्रुटी
    Truti
    यत्किंचित वेळ, चुटकी, अडथळा, खंड, न्यूनता.
    त्रेधा
    Tredha
    ओढाताण, गोंधळ, तिरपीट, गाळण, घाबरगुंडी.
    त्रोटक
    Trotak
    थोडक्यात असलेला, संक्षिप्त.
    त्वंपुरा
    Tvanpura
    शंख, बोंब.
    त्वष्ट
    Tvashta
    त्रासदायक तगादा, उपद्रव, लचांड, तासलेले, रंधलेले.
    त्वष्टा
    Tvashta
    विश्वकर्मा, देवांचा सुतार, सुतार जाती.
    त्वष्टा कासार
    Tvashta Kasar
    हिंदूतील एक ज्ञाती.

मराठी शब्दकोश (शब्दानुक्रमणिका)

क्षज्ञ

नवी नोंद सुचवा · चूक कळवा · संदर्भांची यादी · अस्वीकरणसर्व विभाग / सेवा सुविधा / मराठी शब्दकोश
विभाग -
ज्योतिष मार्गदर्शन · मराठी पंचांग · राशिभविष्य · मराठी दिनदर्शिका · मराठी शुभेच्छापत्रे · मराठी शुभेच्छा संदेश · मराठी भाषा शिका · मराठी शब्दकोश · मोफत डाऊनलोड · वेबसूची - मराठी संकेतस्थळे / वेबसाईट · अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन · व्हॉट्सॲप सेवा · टेलिग्राम सेवा · सर्व दुव्यांचा संग्रह · माहिती शोधा

अभिप्राय

 1. हाकाहाक शब्दाचा अर्थ काय

  उत्तर द्याहटवा
 2. सामग्री बरोबर की
  सामुग्री बरोबर ?

  उत्तर द्याहटवा
  प्रत्युत्तरे
  1. सामग्री हा शब्द योग्य आहे. काही ठिकाणी अपभ्रंश असलेला सामुग्री हा श्ब्द सुद्धा वापरतात.

   हटवा
  2. सामग्री

   हटवा
  3. संकोषात असलेली वाहने

   हटवा
 3. उद्घाटन आणि उद्धाटन फरक

  उत्तर द्याहटवा
  प्रत्युत्तरे
  1. उद्घाटन म्हणजे क्रिया/घटना, उद्घाटक म्हणजे ती क्रिया करणारा.
   उदाहरणार्थ: पंतप्रधानांच्या हस्ते नुतन वास्तूचे उद्घाटन झाले.

   हटवा
 4. सामायिक व सामाईक यातील शुद्ध शब्द कोणता

  उत्तर द्याहटवा
  प्रत्युत्तरे
  1. दोन्ही शब्दांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत आणि दोन्ही शब्द शुद्ध आहेत.
   सामायिक = सर्वांसोबत, सर्वांसाठी / to Share
   आणि
   सामाईक = सामान्य / Common

   हटवा
 5. छानणी बरोबर का छाननी

  उत्तर द्याहटवा
 6. प्राप्त करणे महणजे

  उत्तर द्याहटवा
 7. टिटवे या शब्दाचा अर्थ काय ?

  उत्तर द्याहटवा
 8. गुणा नुसार क्र्मांक येणे व गुणानुक्रमांक ह्या दोघांचा अर्थ सारखा आहे का?

  उत्तर द्याहटवा
 9. पावबंद करणे व पाबंद करणे यांच्यातील फरक

  उत्तर द्याहटवा
 10. अनंते शब्दाचा अर्थ काय?

  उत्तर द्याहटवा
 11. मेलेडी या शब्दाचा अर्थ काय

  उत्तर द्याहटवा
 12. अतिशय उपयुक्त शब्दकोश...!

  उत्तर द्याहटवा
 13. वर्ग करणे म्हणजे काय

  उत्तर द्याहटवा
 14. थकबाकी ह्या शब्दाचा अर्थ काय होतो

  उत्तर द्याहटवा
तुमची टिप्पणी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे!
तुमचा अभिप्राय / टिप्पणी ही आम्ही कसे कार्य करतो? त्यातील सुधारणांसाठी आणि आम्ही सातत्याने उच्च-गुणवत्तेची सेवा प्रदान करतोय की नाही हे समजून घेण्यासाठी आमच्यासाठी महत्वाची आहे.

नाव

अ रा कुलकर्णी,1,अ ल खाडे,2,अ ज्ञा पुराणिक,1,अंकित भास्कर,1,अंजली भाबट-जाधव,1,अंधश्रद्धेच्या कविता,5,अकोला,1,अजय दिवटे,1,अजित पाटणकर,18,अनंत दळवी,1,अनंत फंदी,1,अनंत भावे,1,अनिकेत येमेकर,2,अनिकेत शिंदे,1,अनिल गोसावी,2,अनिल भारती,1,अनिल वल्टे,8,अनुभव कथन,19,अनुरथ गोरे,1,अनुराधा पाटील,1,अनुराधा फाटक,39,अनुवादित कविता,1,अपर्णा तांबे,7,अब्राहम लिंकन,2,अभंग,6,अभिजित गायकवाड,1,अभिजीत टिळक,2,अभिव्यक्ती,1381,अभिषेक कातकडे,4,अमन मुंजेकर,7,अमरश्री वाघ,2,अमरावती,1,अमित पडळकर,4,अमित पवार,1,अमित बाविस्कर,3,अमित सुतार,1,अमुक-धमुक,1,अमृत जोशी,1,अमृता शेठ,1,अमोल कोल्हे,1,अमोल तांबे,1,अमोल देशमुख,1,अमोल बारई,6,अमोल वाघमारे,1,अमोल सराफ,2,अरविंद जामखेडकर,1,अरविंद थगनारे,5,अरुण कोलटकर,1,अर्चना कुळकर्णी,1,अर्चना डुबल,2,अर्जुन फड,3,अर्थनीति,3,अल्केश जाधव,1,अविनाश धर्माधिकारी,2,अशोक थोरात,1,अशोक रानडे,1,अश्विनी तातेकर-देशपांडे,1,अश्विनी तासगांवकर,2,अस्मिता मेश्राम-काणेकर,7,अहमदनगर,1,अक्षय वाटवे,1,अक्षरमंच,1115,आईच्या कविता,29,आईस्क्रीम,3,आकाश पवार,2,आकाश भुरसे,8,आज,9,आजीच्या कविता,1,आठवणींच्या कविता,18,आतले-बाहेरचे,3,आतिश कविता लक्ष्मण,1,आत्मविश्वासाच्या कविता,15,आदर्श कामिरे,3,आदित्य कदम,1,आदेश ताजणे,8,आनंद दांदळे,8,आनंद प्रभु,1,आनंदाच्या कविता,26,आमट्या सार कढी,18,आर समीर,1,आरती गांगण,2,आरती शिंदे,4,आरत्या,82,आरोग्य,21,आशा गवाणकर,1,आशिष खरात-पाटील,1,आशिष चोले,1,इंदिरा गांधी,1,इंदिरा संत,6,इंद्रजित नाझरे,26,इंद्रजीत भालेराव,1,इतिहास,281,इलाही जमादार,1,इसापनीती कथा,48,उत्तम कोळगावकर,2,उदय दुदवडकर,1,उन्मेष इनामदार,1,उपवासाचे पदार्थ,15,उमेश कानतोडे,1,उमेश कुंभार,14,उमेश चौधरी,1,उस्मानाबाद,1,ऋग्वेदा विश्वासराव,5,ऋचा पिंपळसकर,10,ऋचा मुळे,18,ऋषिकेश शिरनाथ,2,ऋषीकेश कालोकार,2,ए श्री मोरवंचीकर,1,एच एन फडणीस,1,एप्रिल,30,एम व्ही नामजोशी,1,एहतेशाम देशमुख,2,ऐतिहासिक स्थळे,1,ऑक्टोबर,31,ऑगस्ट,31,ऑडिओ कविता,15,ऑडिओ बुक,1,ओंकार चिटणीस,1,ओम ढाके,8,ओमकार खापे,1,ओशो,1,औरंगाबाद,1,कपिल घोलप,13,करण विधाते,1,करमणूक,71,कर्क मुलांची नावे,1,कल्पना देसाई,1,कल्याण इनामदार,1,कविता शिंगोटे,1,कवितासंग्रह,279,कवी अनिल,1,कवी ग्रेस,4,कवी बी,1,काजल पवार,1,कार्यक्रम,12,कार्ल खंडाळावाला,1,कालिंदी कवी,2,काशिराम खरडे,1,कि का चौधरी,1,किरण कामंत,1,किल्ले,97,किल्ल्यांचे फोटो,5,किशोर चलाख,6,किशोर पवार,1,कुठेतरी-काहीतरी,3,कुणाल खाडे,3,कुणाल लोंढे,1,कुसुमाग्रज,9,कृष्णकेशव,1,कृष्णाच्या आरत्या,5,के के दाते,1,के तुषार,8,के नारखेडे,2,केदार कुबडे,40,केदार नामदास,1,केदार मेहेंदळे,1,केशव मेश्राम,1,केशवकुमार,2,केशवसुत,5,कोल्हापूर,1,कोशिंबीर सलाड रायते,14,कौशल इनामदार,1,खंडोबाची स्थाने,2,खंडोबाच्या आरत्या,2,खरगपूर,1,ग दि माडगूळकर,6,ग ल ठोकळ,3,ग ह पाटील,4,गंगाधर गाडगीळ,1,गझलसंग्रह,1,गडचिरोली,1,गणपतीच्या आरत्या,5,गणपतीच्या गोष्टी,24,गणेश कुडे,2,गणेश तरतरे,19,गणेश निदानकर,1,गणेश पाटील,1,गणेश भुसारी,1,गण्याचे विनोद,1,गाडगे बाबा,1,गायत्री सोनजे,5,गावाकडच्या कविता,14,गुरुदत्त पोतदार,2,गुरूच्या आरत्या,2,गुलझार काझी,1,गो कृ कान्हेरे,1,गो गं लिमये,1,गोकुळ कुंभार,13,गोड पदार्थ,56,गोपीनाथ,2,गोविंद,1,गोविंदाग्रज,1,गौतम जगताप,1,गौरांग पुणतांबेकर,1,घरचा वैद्य,2,घाट,1,चंद्रकांत जगावकर,1,चंद्रपूर,1,चटण्या,3,चातुर्य कथा,6,चित्रपट समीक्षा,1,चैतन्य म्हस्के,1,चैत्राली इंगळे,2,जयश्री चुरी,1,जयश्री मोहिते,1,जवाहरलाल नेहरू,1,जळगाव,1,जाई नाईक,1,जानेवारी,31,जालना,1,जितेश दळवी,1,जिल्हे,31,जीवनशैली,431,जुलै,31,जून,30,ज्योती किरतकुडवे,1,ज्योती मालुसरे,1,टीझर्स,1,ट्रेलर्स,3,ठाणे,2,डिसेंबर,31,डॉ मानसी राजाध्यक्ष,1,डॉ. दिलीप धैसास,1,तनवीर सिद्दिकी,1,तन्मय धसकट,1,तरुणाईच्या कविता,7,तिच्या कविता,64,तुकाराम गाथा,4,तुकाराम धांडे,1,तुतेश रिंगे,1,तेजश्री कांबळे-शिंदे,3,तेजस्विनी देसाई,1,दत्ता हलसगीकर,2,दत्ताच्या आरत्या,5,दत्तात्रय भोसले,1,दत्तो तुळजापूरकर,1,दया पवार,1,दर्शन जोशी,2,दर्शन शेळके,1,दशरथ मांझी,1,दादासाहेब गवते,1,दामोदर कारे,1,दिनदर्शिका,366,दिनविशेष,366,दिनेश बोकडे,1,दिनेश लव्हाळे,1,दिनेश हंचाटे,1,दिपक शिंदे,2,दिपाली गणोरे,1,दिवाळी फराळ,26,दीपा दामले,1,दीप्तीदेवेंद्र,1,दुःखाच्या कविता,75,दुर्गेश साठवणे,1,देवीच्या आरत्या,3,देशभक्तीपर कविता,2,धनंजय सायरे,1,धनराज बाविस्कर,70,धनश्री घाणेकर,1,धार्मिक स्थळे,1,धुळे,1,धोंडोपंत मानवतकर,12,नमिता प्रशांत,1,नलिनी तळपदे,1,ना के बेहेरे,1,ना घ देशपांडे,4,ना धों महानोर,3,ना वा टिळक,1,नांदेड,1,नागपूर,1,नारायण शुक्ल,1,नारायण सुर्वे,2,नाशिक,1,नासीर संदे,1,निखिल पवार,3,नितीन चंद्रकांत देसाई,1,निमित्त,4,निराकाराच्या कविता,12,निवडक,8,निसर्ग कविता,37,निसर्ग चाटे,2,निळू फुले,1,नृसिंहाच्या आरत्या,1,नोव्हेंबर,30,न्याहारी,50,पथ्यकर पदार्थ,2,पद्मा गोळे,4,परभणी,1,पराग काळुखे,1,पर्यटन स्थळे,1,पल्लवी माने,1,पवन कुसुंदल,2,पांडुरंग वाघमोडे,3,पाककला,322,पाककृती व्हिडिओ,15,पालकत्व,7,पावसाच्या कविता,38,पी के देवी,1,पु ल देशपांडे,9,पु शि रेगे,1,पुंडलिक आंबटकर,4,पुडिंग,10,पुणे,15,पुरुषोत्तम जोशी,1,पुरुषोत्तम पाटील,1,पुर्वा देसाई,2,पूजा काशिद,1,पूजा चव्हाण,1,पूनम राखेचा,1,पोस्टर्स,5,पोळी भाकरी,27,पौष्टिक पदार्थ,20,प्र श्री जाधव,12,प्रकाश पाटील,1,प्रजोत कुलकर्णी,1,प्रतिक बळी,1,प्रतिभा जोजारे,1,प्रतिमा इंगोले,1,प्रतिक्षा जोशी,1,प्रदिप कासुर्डे,1,प्रफुल्ल चिकेरूर,10,प्रभाकर महाजन,1,प्रभाकर लोंढे,3,प्रवास वर्णन,1,प्रवासाच्या कविता,11,प्रविण पावडे,15,प्रवीण दवणे,1,प्रवीण राणे,1,प्रशांतकुमार मोहिते,2,प्रसन्न घैसास,2,प्रज्ञा वझे,2,प्रज्ञा वझे-घारपुरे,10,प्राजक्ता गव्हाणे,1,प्रितफुल प्रित,1,प्रिती चव्हाण,27,प्रिया जोशी,1,प्रियांका न्यायाधीश,3,प्रेम कविता,97,प्रेरणादायी कविता,17,फ मुं शिंदे,3,फादर स्टीफन्स,1,फेब्रुवारी,29,फोटो गॅलरी,11,फ्रॉय निस्सेन,1,बहिणाबाई चौधरी,6,बा भ बोरकर,8,बा सी मर्ढेकर,6,बातम्या,11,बाबा आमटे,1,बाबाच्या कविता,10,बाबासाहेब आंबेड,1,बायकोच्या कविता,5,बालकविता,14,बालकवी,9,बाळाची मराठी नावे,1,बाळासाहेब गवाणी-पाटील,21,बिपीनचंद्र नेवे,1,बी अरुणाचलाम्‌,1,बी रघुनाथ,1,बीड,1,बुलढाणा,1,बेकिंग,9,बेहराम कॉन्ट्रॅक्टर,1,भंडारा,1,भक्ती कविता,23,भक्ती रावनंग,1,भरत माळी,2,भा दा पाळंदे,1,भा रा तांबे,7,भा वें शेट्टी,1,भाग्यवेध,1,भाज्या,29,भाताचे प्रकार,16,भानुदास,1,भानुदास धोत्रे,1,भावनांची वादळे,1,भुषण राऊत,1,भूगोल,1,भूमी जोशी,1,म म देशपांडे,1,मं वि राजाध्यक्ष,1,मंगला गोखले,1,मंगळागौरीच्या आरत्या,2,मंगेश कळसे,9,मंगेश पाडगांवकर,5,मंजुषा कुलकर्णी,2,मंदिरांचे फोटो,3,मंदिरे,4,मधल्या वेळेचे पदार्थ,41,मधुकर आरकडे,1,मधुकर जोशी,1,मधुसूदन कालेलकर,2,मनमोहन नातू,3,मनाचे श्लोक,205,मनिषा दिवेकर,3,मनिषा फलके,1,मनोज शिरसाठ,6,मराठी,1,मराठी उखाणे,2,मराठी कथा,107,मराठी कविता,1156,मराठी कवी,3,मराठी कोट्स,4,मराठी गझल,29,मराठी गाणी,2,मराठी गोष्टी,67,मराठी चारोळी,42,मराठी चित्रपट,18,मराठी टिव्ही,52,मराठी नाटक,1,मराठी पुस्तके,5,मराठी प्रेम कथा,23,मराठी भयकथा,44,मराठी मालिका,19,मराठी रहस्य कथा,2,मराठी लेख,48,मराठी विनोद,1,मराठी साहित्य,287,मराठी साहित्यिक,2,मराठी सुविचार,2,मराठीप्रेमी पालक महासंमेलन,5,मराठीमाती,144,मसाले,12,महात्मा गांधी,8,महात्मा फुले,1,महाराष्ट्र,306,महाराष्ट्र फोटो,11,महाराष्ट्राचा इतिहास,32,महाराष्ट्रीय पदार्थ,22,महालक्ष्मीच्या आरत्या,2,महेंद्र म्हस्के,1,महेश जाधव,3,महेश बिऱ्हाडे,9,मांसाहारी पदार्थ,17,माझं मत,4,माझा बालमित्र,88,मातीतले कोहिनूर,19,माधव ज्यूलियन,6,माधव मनोहर,1,माधवानुज,3,मानसी सुरज,1,मारुतीच्या आरत्या,2,मार्च,31,मिलिंद खांडवे,1,मीना तालीम,1,मुंबई,12,मुंबई उपनगर,1,मुकुंद भालेराव,1,मुकुंद शिंत्रे,35,मुक्ता चैतन्य,1,मुलांची नावे,1,मुलाखती,1,मे,31,मैत्रीच्या कविता,7,मोहिनी उत्तर्डे,2,यवतमाळ,1,यशपाल कांबळे,4,यशवंत दंडगव्हाळ,24,यादव सिंगनजुडे,2,योगा,1,योगेश कर्डिले,6,योगेश सोनवणे,2,रंगपंचमी,1,रंजना बाजी,1,रजनी जोगळेकर,5,रत्नागिरी,1,रविंद्र गाडबैल,1,रविकिरण पराडकर,1,रवींद्र भट,1,रा अ काळेले,1,रा देव,1,रागिनी पवार,1,राजकीय कविता,12,राजकुमार शिंगे,1,राजेंद्र भोईर,1,राजेश पोफारे,1,राजेश्वर टोणे,3,राम मोरे,1,रामकृष्ण जोशी,2,रामचंद्राच्या आरत्या,5,रायगड,1,राहुल अहिरे,3,रुपेश सावंत,1,रेश्मा जोशी,2,रेश्मा विशे,1,रोहित काळे,7,रोहित साठे,14,लघुपट,3,लता मंगेशकर,2,लहुजी साळवे,1,लक्ष्मण अहिरे,2,लक्ष्मीकांत तांबोळी,2,लातूर,1,लिलेश्वर खैरनार,2,लीना पांढरे,1,लीलावती भागवत,1,लोकमान्य टिळक,3,लोणची,9,वंदना विटणकर,2,वर्धा,1,वसंत बापट,12,वसंत साठे,1,वसंत सावंत,1,वा गो मायदेव,1,वा ना आंधळे,1,वा भा पाठक,2,वा रा कांत,3,वात्रटिका,2,वादळे झेलतांना,2,वामन निंबाळकर,1,वासुदेव कामथ,1,वाळवणाचे पदार्थ,6,वि दा सावरकर,3,वि भि कोलते,1,वि म कुलकर्णी,5,वि स खांडेकर,1,विंदा करंदीकर,8,विक्रम खराडे,1,विचारधन,215,विजय पाटील,1,विजया जहागीरदार,1,विजया वाड,2,विजया संगवई,1,विठ्ठल वाघ,3,विठ्ठलाच्या आरत्या,5,विद्या कुडवे,4,विद्या जगताप,2,विद्याधर करंदीकर,1,विनायक मुळम,1,विरह कविता,58,विराज काटदरे,1,विलास डोईफोडे,4,विवेक जोशी,3,विशाल शिंदे,1,विशेष,12,विष्णूच्या आरत्या,4,विज्ञान तंत्रज्ञान,2,वृषाली काकडे,2,वृषाली सुनगार-करपे,1,वेदांत कोकड,1,वैभव गव्हाळे,1,वैभव सकुंडे,1,वैशाली झोपे,1,वैशाली नलावडे,1,व्यंगचित्रे,55,व्रत-वैकल्ये,1,व्हिडिओ,13,शंकर रामाणी,1,शंकर विटणकर,1,शंकर वैद्य,1,शंकराच्या आरत्या,4,शरणकुमार लिंबाळे,1,शशांक रांगणेकर,1,शशिकांत शिंदे,1,शां शं रेगे,1,शांततेच्या कविता,8,शांता शेळके,11,शांताराम आठवले,1,शाम जोशी,1,शारदा सावंत,4,शाळेचा डबा,15,शाळेच्या कविता,11,शितल सरोदे,1,शिरीष पै,1,शिरीष महाशब्दे,8,शिल्पा इनामदार-आर्ते,1,शिवाजी महाराज,7,शिक्षकांवर कविता,4,शुभम बंबाळ,2,शुभम सुपने,2,शेतकर्‍याच्या कविता,13,शेती,1,शेषाद्री नाईक,1,शैलेश सोनार,1,श्याम खांबेकर,1,श्रद्धा नामजोशी,9,श्रावणातल्या कहाण्या,27,श्री दि इनामदार,1,श्री बा रानडे,1,श्रीकृष्ण पोवळे,1,श्रीधर रानडे,2,श्रीधर शनवारे,1,श्रीनिवास खळे,1,श्रीपाद कोल्हटकर,1,श्रीरंग गोरे,1,श्रुती चव्हाण,1,संघर्षाच्या कविता,32,संजय उपाध्ये,1,संजय डोंगरे,1,संजय पाटील,1,संजय बनसोडे,2,संजय शिंदे,1,संजय शिवरकर,5,संजय सावंत,1,संजीवनी मराठे,3,संत एकनाथ,1,संत चोखामेळा,1,संत जनाबाई,1,संत तुकडोजी महाराज,2,संत तुकाराम,8,संत नामदेव,3,संत ज्ञानेश्वर,6,संतोष जळूकर,1,संतोष झोंड,1,संतोष सेलुकर,30,संदिप खुरुद,5,संदीपकुमार खुरुद,1,संदेश ढगे,39,संध्या भगत,1,संपादक मंडळ,1,संपादकीय,11,संपादकीय व्यंगचित्रे,2,संस्कार,2,संस्कृती,133,सई कौस्तुभ,1,सचिन पोटे,12,सचिन माळी,1,सण-उत्सव,22,सणासुदीचे पदार्थ,32,सतिश चौधरी,1,सतीश काळसेकर,1,सदानंद रेगे,2,सदाशिव गायकवाड,2,सदाशिव माळी,1,सनी आडेकर,10,सप्टेंबर,30,समर्थ रामदास,206,समर्पण,9,सरबते शीतपेये,8,सरयु दोशी,1,सरला देवधर,1,सरिता पदकी,3,सरोजिनी बाबर,1,सलीम रंगरेज,8,सविता कुंजिर,1,सांगली,1,सागर बनगर,1,सागर बाबानगर,1,सातारा,1,साने गुरुजी,5,सामाजिक कविता,113,सामान्य ज्ञान,8,सायली कुलकर्णी,7,साहित्य सेतू,1,साक्षी खडकीकर,9,साक्षी यादव,1,सिंधुदुर्ग,1,सिद्धी भालेराव,1,सिमा लिंगायत-कुलकर्णी,3,सुदेश इंगळे,21,सुधाकर राठोड,1,सुनिल नागवे,1,सुनिल नेटके,2,सुनील गाडगीळ,1,सुभाष कटकदौंड,2,सुमती इनामदार,1,सुमित्र माडगूळकर,1,सुरज दळवी,1,सुरज दुतोंडे,1,सुरज पवार,1,सुरेश भट,2,सुरेश सावंत,2,सुशील दळवी,1,सुशीला मराठे,1,सुहास बोकरे,6,सैनिकांच्या कविता,4,सैरसपाटा,127,सोपानदेव चौधरी,1,सोमकांत दडमल,1,सोलापूर,1,सौरभ सावंत,1,स्तोत्रे,2,स्नेहा कुंभार,1,स्फुटलेखन,4,स्फूर्ती गीत,1,स्माईल गेडाम,4,स्वप्नाली अभंग,5,स्वप्नील जांभळे,1,स्वाती काळे,1,स्वाती खंदारे,320,स्वाती गच्चे,1,स्वाती दळवी,9,स्वाती नामजोशी,31,स्वाती पाटील,1,स्वाती वक्ते,2,ह मुलांची नावे,1,हमार्टिक समा,1,हरितालिकेच्या आरत्या,1,हर्षद खंदारे,42,हर्षद माने,1,हर्षदा जोशी,3,हर्षवर्धन घाटे,2,हर्षाली कर्वे,2,हसनैन आकिब,3,हितेशकुमार ठाकूर,1,हेमंत जोगळेकर,1,हेमंत देसाई,1,हेमंत सावळे,1,हेमा चिटगोपकर,8,होळी,5,ज्ञानदा आसोलकर,1,ज्ञानदेवाच्या आरत्या,2,
ltr
static_page
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन: मराठी शब्दकोश
मराठी शब्दकोश
मराठी शब्दकोश - [Marathi Dictionary] मराठी शब्दांचे अर्थ, वाक्यात उपयोग सोबतच मनोरंजक मराठी शब्दांचा संग्रह आणि संपूर्ण मराठी शब्दकोश.
मराठीमाती । माझ्या मातीचे गायन
https://www.marathimati.com/p/marathi-dictionary.html
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/
https://www.marathimati.com/p/marathi-dictionary.html
true
2079427118266147504
UTF-8
सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेत कोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीत सर्व पहा अधिक वाचा उत्तर द्या उत्तर रद्द करा हटवा द्वारे स्वगृह पाने पाने सर्व पहा तुमच्यासाठी सुचवलेले विभाग संग्रह शोधा सर्व पोस्ट आपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाही स्वगृहाकडे रविवार सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवी सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जाने फेब्रु मार्च एप्रि मे जून जुलै ऑग सप्टें ऑक्टो नोव्हें डिसें आत्ताच १ मिनिटापूर्वी $$1$$ मिनिटांपूर्वी १ तासापूर्वी $$1$$ तासांपूर्वी काल $$1$$ दिवसांपूर्वी $$1$$ आठवड्यांपूर्वी ५ आठवड्यांपेक्षा अधिक पूर्वी अनुयायी अनुसरण करा हे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे १: सामायिक करा २: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड कॉपी करा सर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहे Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy विषय सूची