मंदिरांचे फोटो

गंगाधरेश्वर मंदिर - अकोले, अहमदनगर - फोटो

अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले गावात असलेल्या प्राचीन गंगाधरेश्वर मंदिराची छायाचित्रे गंगाधरेश्वर मंदिर - (Gangadhareshwar Temple) अकोले, …

त्र्यंबकेश्वर - फोटो

त्र्यंबकेश्वर (फोटो गॅलरी), नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर हे १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक ज्योतिर्लिंग आहे. छायाचित्र: हर्षद खंदारे . त्र…