शेतकर्‍याच्या कविता

शेतकरी बाप - मराठी कविता

शेतात राबतो, शेतकरी बाप, नाही त्याच्या, माप संकटांना शेतात राबतो शेतकरी बाप नाही त्याच्या माप संकटांना सदा असे माथी कर्जाचा डोंगर …

शेतकरी हा रोज मरतो - मराठी कविता

शेतकरी हा रोज मरतो, कुणाला काय फरक पडतो शेतकरी हा रोज मरतो कुणाला काय फरक पडतो राबराब राबतो काबाडकष्ट करतो तरी जगाचा पोशिंदा उपाशी …

असे कोणते पान आहे - मराठी कविता

असे कोणते पान आहे ज्यावरी त्याचा लेख नाही, जो पोसतो जगाला त्याचा कुठेच उल्लेख नाही असे कोणते पान आहे ज्यावरी त्याचा लेख नाही जो पोसतो…

आधुनिक शेती - मराठी कविता

अधुनिकतेची कास धरत चाललेल्या सर्व शेतकरी बांधवांस समर्पित कविता नांगराची जागा आता ट्रॅक्टरने घेतली ग्रामीण भागात आधुनिकता आली माझा श…

माझ्या आनंदाचे गोत्र - मराठी कविता

ओल्या मातीलाही कधी, येई काळाचा सुगंध ओल्या मातीलाही कधी येई काळाचा सुगंध धरा हरखून जाई कवे मावेना आनंद किती रहस्ये दडली धरित्रीच्…

व्यथा शेतकऱ्याची - मराठी कविता

तुया समोर आज एका शेतकऱ्याची व्यथा मांडतो निसर्गाने जसा आज कोप केलाय असा हा वैतागलेला दुष्काळ पसरलाय वाटोळा झालाय आज त्या संसाराचा ज्य…

बळीराजा - मराठी कविता

अनाथाला राजा बनवुन, व्यर्थ दर्प का वाढविला, राजा नव्हताच कधी, राजा म्हणुन छळ का चालविला अनाथाला राजा बनवुन, व्यर्थ दर्प का वाढविला, …

मी एक शेतकरी - मराठी कविता

मी एक शेतकरी दिवसभर उन्हातान्हात राबणारा, माती हेच माझे दैवत मी एक शेतकरी दिवसभर उन्हातान्हात राबणारा माती हेच माझे दैवत कष्टाच्य…

युगानुयुगे हेच होत आहे - मराठी कविता

युगानुयुगे पारावर, टाळ वाजतोच आहे, तरीही गावात कलहाचा, गाळ साचतोच आहे युगानुयुगे पारावर टाळ वाजतोच आहे तरीही गावात कलहाचा गाळ साचत…