अमोल वाघमारे

पानगळ - मराठी कविता

निपचित उघडे लाकडी डोळे पापण्यांशी, नि हाडांना पडतोय पिळ ती गोड हासायची दिसायलाही देखणी; आता शुन्यात बघत सैरभर होत चाचपडत असते अंगात स…