बा भ बोरकर

स्वर्ग नको सुरलोक नको - मराठी कविता

स्वर्ग नको सुरलोक नको मज लोभस हा इहलोक हवा स्वर्ग नको सुरलोक नको मज लोभस हा इहलोक हवा तृप्ति नको मज मुक्‍ती नको पण येथील हर्ष नि शो…