संदिप खुरुद

झंगाट - मराठी कथा

बबन्याचं आणि तिचं झंगाट आहे? ‘जय हनुमान’ तालमीतील पोरं रोज पहाटे पाच वाजता उठून व्यायाम करायचे. व्यायाम झाल्यानंतर परत पोहायला जायचे आण…

हरवलेलं प्रेम - मराठी कथा

त्याला पावसाची, वाऱ्याची, विजांची अन् अंधाराची कसलीच फिकीर नव्हती. ही रात्र अशीच रहावी असं त्याला वाटत होतं कारण.. यंदा पाऊस वेळेवर पडला…

अधुरी प्रेम कहाणी - मराठी कथा

भातुकलीच्या खेळातील राजा-राणीचं खऱ्या आयुष्यातील राजा-राणी होण्याचं स्वप्न लहानपणी भातुकलीच्या खेळामध्ये दिपक राजा व्हायचा आणि शितल त्य…

पाठलाग - मराठी कथा

पाठलाग कोण करतो? कशासाठी करतो? याचं उत्तर.. दोन दिवसांपासून एक माणूस अजयचा पाठलाग करत होता. त्याच्यावर पाळत ठेवत होता. पहिल्या दिवशी अज…

रुबाब - मराठी कथा

अनावश्यक खर्चापाई गेलेला रुबाब परत मिळविण्याची सरळ साधी कथा विवेकचे लग्न पाचच दिवसांवर आले होते. मुलगी त्याला अगदी मन पसंद, जशी प्रतिमा…