तरुणाईच्या कविता

तू नसावी सोबत - मराठी कविता

असा दिवस नसावा, तूच असावी सोबत, असा प्रत्येक क्षण असावा तू नसावी सोबत असा दिवस नसावा तूच असावी सोबत असा प्रत्येक क्षण असावा भेट तुझी…

ती पहिली होती - मराठी कविता

ती पहिली होती जीने मला वाचलं होतं प्रश्नांना माझ्या उत्तराने तिने सतत भागलं होतं माझ्या वेड्या स्वभावाला तीची साथ म्हणजे हास्य होतं …

अशी कशी ही मैत्री - मराठी कविता

अशी कशी हि मैत्री आपली, हिला नाव काय मी देऊ?, वेड लागले असे कसे हे, तुला नजरेत कसा मी ठेऊ? अशी कशी हि मैत्री आपली हिला नाव काय…

पहिले पाऊल - मराठी कविता

गालावरचे गुलाब आता उमलू लागले आज सकाळी ऊठुन आरशात मी पाहिले गालावरचे गुलाब आता उमलू लागले नवलाईचे बोल जणू ओठात साठले तरुणाईच्या वाट…