जानेवारी

३१ जानेवारी दिनविशेष

दिनांक ३१ जानेवारी च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे - (३१…

३० जानेवारी दिनविशेष

इतिहासातील जागतिक दिवस, ठळक घटना, वाढदिवस, स्मृती दिवसांची संदर्भासहित माहिती देणारे दिनांक ३० जानेवारी चे दिनविशेष मोहनदास करम…

२९ जानेवारी दिनविशेष

दिनांक २९ जानेवारी च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस निवृत्तिनाथ महाराज - (जन्मवर्ष १२…

२८ जानेवारी दिनविशेष

दिनांक २८ जानेवारी च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस लाला लाजपत राय - (२८ जानेवारी, १८…

२७ जानेवारी दिनविशेष

दिनांक २७ जानेवारी च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्म…

२६ जानेवारी दिनविशेष

दिनांक २६ जानेवारी च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस भारतीय प्रजासत्ताक दिन - भारतीय प…

२५ जानेवारी दिनविशेष

दिनांक २५ जानेवारी च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस विनोबा भावे - (११ सप्टेंबर १८९५ -…

२४ जानेवारी दिनविशेष

दिनांक २४ जानेवारी च्या जगभरातील ठळक घटना, घडमोडी, जन्म, मृत्यू, पुण्यतिथी, स्मृतीदिन आणि जागतिक दिवस होमी भाभा - (३० ऑक्टोबर १९०९ - २४…

२३ जानेवारी दिनविशेष

इतिहासातील जागतिक दिवस, ठळक घटना, वाढदिवस, स्मृती दिवसांची संदर्भासहित माहिती देणारे दिनांक २३ जानेवारी चे दिनविशेष बाळ ठाकरे …