संजय बनसोडे

अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात - मराठी कविता

दगडात भावना नसतांनाही, त्याला देव समजून बसलो दगडात भावना नसतांनाही त्याला देव समजून बसलो दारी आले जनावर त्याच्यात सृष्टी समजून ब…

मी अंधश्रद्धेचा चोर - मराठी कविता

ढोंगी साधूच्या अज्ञानाची, गळ्यात घाली दोरी ढोंगी साधूच्या अज्ञानाची गळ्यात घाली दोरी मनात आले त्याला पूजितो मी अंधश्रद्धेचा चोर …