बिपीनचंद्र नेवे

तू तर उत्कट उल्का - मराठी कविता

तेजस्वी ताऱ्यांचे जंगल, तू तर उत्कट उल्का तेजस्वी ताऱ्यांचे जंगल, तू तर उत्कट उल्का काजळ कोरीत जणू उतरे ती लखलखती रेखा ओलांडूनी ताऱ्…