रजनी जोगळेकर

स्त्री शक्ती - मराठी कविता

स्त्री शक्त, ऐक तुझी कहाणी, तु कुणाची माता, तर कुणाची भगिणी स्त्री शक्ती ऐक तुझी कहाणी तु कुणाची माता तर कुणाची भगिणी तुझा गौर…

उंच घ्यावी भरारी - मराठी कविता

वाटे मनास माझ्या, उंच घ्यावी भरारी, निळ्याभोर गगनात, स्पर्शुन यावे तरी वाटे मनास माझ्या उंच घ्यावी भरारी निळ्याभोर गगनात स्पर्शु…

माझी छकुली - मराठी कविता

छकुली माझी का बरं रूसली, आई आली तरी नाही हासली छकुली माझी का बरं रूसली आई आली तरी नाही हासली कोणता खाऊ देऊ बाई सांग कोणते खेळणे हव…

तुझा रूसवा - मराठी कविता

नको रे रूसु तु माझ्यावरती, तुजवीण क्षण ही रहावेल का तरी नको रे रूसु तु माझ्यावरती तुजवीण क्षण ही रहावेल का तरी तुझ्या बोलण्यात असे…