आरत्या

मार्तंडाष्टक - खंडोबाची आरती

त्रैलोक्यी मणिमल्ल दैत्यसकळा अजिंक्य झाले मही मार्तंडाष्टक - (खंडोबाची आरती). त्रैलोक्यी मणिमल्ल दैत्यसकळा अजिंक्य झाले मही । त…

घालीन लोटांगण - भजन व समर्पण

घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझें घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझें । प्रेमे आलिंगिन, आनंदें पुजिन, भावे…

सुखकर्ता दुःखहर्ता - गणपतीची आरती

समर्थ रामदास स्वामी यांनी रचलेली गणपतीची ही मराठी आरती गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव आणि नित्य पूजेतही म्हटली जाते सुखकर्ता दुःखहर्ता…

अश्वपती पुसता - वटसावित्रीची आरती

अश्वपती पुसता झाला, नारद सांगताती तयाला, अल्पायुषी सत्यवंत अश्वपती पुसता झाला ॥ नारद सांगताती तयाला ॥ अल्पायुषी सत्यवंत ॥ सावित्रीन…

दत्ताची आरती - धन्य हे प्रदक्षिणा

धन्य हे प्रदक्षिणा सदगुरूरायाची धन्य हे प्रदक्षिणा सदगुरूरायाची । झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची ॥ धृ ॥ गुरुभजनाचा महीमा नकळे अगम…

जय देवी हरितालिके - हरितालिकेची आरती

जय देवी हरितालिके, सखी पार्वती अंबिके, आरती ओवाळीते ज्ञानदीपकळिके जय देवी हरितालिके । सखी पार्वती अंबिके ॥ आरती ओवाळीते ज्ञानदी…

उठा पांडुरंगा आता - काकड आरती

उठा पांडुरंगा आता, दर्शन द्या सकळा, झाला अरुणोदय, सरली निद्रेची वेळा उठा पांडुरंगा आता, दर्शन द्या सकळा । झाला अरुणोदय, सरली निद…

भक्तीचीये पोटी - काकड आरती

भक्तीचीये पोटी बोधकाकडा ज्योती, पंचप्राणे जीवे भावे ओवाळू आरती भक्तीचीये पोटी बोधकाकडा ज्योती ॥ पंचप्राणे जीवे भावे ओवाळू आरती ॥ १ ॥ …

जय देव पांडुरंगा - दीपारती

जय देव जय देव जय पांडुरंगा, दीपारती ओवाळू तुजला जिवलगा जय देव जय देव जय पांडुरंगा ॥ दीपारती ओवाळू तुजला जिवलगा ॥ ध्रु० ॥ स्वयंप्रकाशा…

जय देव विठाबाई - नैवेद्यारती

जय देव जय देव जय विठाबाई, पक्वान्नादी सिद्धी अर्पी तुज ठायी जय देव जय देव जय विठाबाई ॥ पक्वान्नादी सिद्धी अर्पी तुज ठायी ॥ ध्रु० ॥ …

पंचप्राणांचे नीरांजन - निरांजन आरती

पंचप्राणांचे नीरांजन करुनी, पंचतत्त्वे वाती परिपूर्ण भरुनी पंचप्राणांचे नीरांजन करुनी । पंचतत्त्वे वाती परिपूर्ण भरुनी ॥ मोहममतेचे स…

पावला प्रसाद आता - शेजारती

पावला प्रसाद आता विठो निजावे, आपला तो श्रम कळो येतसे भावे पावला प्रसाद आता विठो निजावे ॥ आपला तो श्रम कळो येतसे भावे ॥ १ ॥ आता स्वा…

श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना - कृष्णाची आरती

श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना राधारमणा तूच हरी, आरति करितो बहुप्रेमाने भवभयसंकट दूर करी श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना राधारमणा तूच हरी । आरति करि…

अवतार गोकुळी - कृष्णाची आरती

अवतार गोकुळी हो, जन तारावयासी, लावण्यरूपडे हो, तेजःपुंजाळ राशी अवतार गोकुळी हो, जन तारावयासी । लावण्यरूपडे हो, तेजःपुंजाळ राशी…

आरती कुंजबिहारीकी - कृष्णाची आरती

आरती कुंजबिहारीकी, गिरिधर कृष्ण मुरारीकी आरती कुंजबिहारीकी ॥ गिरिधर कृष्ण मुरारीकी ॥ ध्रु० ॥ गलेमे वैजयंतीमाला ॥ बजावे मुरलि मुरलि…

ओवाळू आरती मदनगोपाळा - कृष्णाची आरती

ओवाळू आरती मदनगोपाळा, श्यामसुंदर गळा वैजयंतीमाळा ओवाळू आरती मदनगोपाळा । श्यामसुंदर गळा वैजयंतीमाळा ॥ ध्रु० ॥ चरणकमल ज्य…

उग्र तूझे रूप - बोडणाची आरती

उग्र तूझे रूप तेज हे किती, शशी-सुधासम असे तव कांती उग्र तूझे रूप तेज हे किती । शशी-सुधासम असे तव कांती ॥ अष्टभुजा अष्ट आयुधे हाती । …

मंगलागौरी नाम तुझे - मंगळागौरीची आरती

मंगलागौरी नाम तुझे, तुला नमन असो माझे मंगलागौरी नाम तुझे ॥ तुला नमन असो माझे ॥ भवदुःखाचे हे ओझे ॥ देवी उतरावे सहजे ॥ १ ॥ …

जय जय त्र्यंबकराज - त्र्यंबकेश्वराची आरती

जय जय त्र्यंबकराज गिरिजानाचा गंगाधरा हो त्र्यंबकेश्वराची आरती - महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील गावातील …

जय जय शिव - शंकराची आरती

जय जय शिव हर शंकर जय गिरिजारमणा जय जय शिव हर शंकर जय गिरिजारमणा ॥ पंचवदन जय त्र्यंबक त्रिपुरासुरदहना ॥ भवभयभंजन सुंदर स्मरहर सुखसदना…