घाट

अंबाघाट - महाराष्ट्र

विशाळगड, पावनखिंड अशा ठिकाणांना येथून जाता येते कोल्हापूर-रत्नागिरी हमरस्त्यावरून ६२ कि.मी. अंतरावर मलकापूरच्या पुढे गेल्यावर अंबाघाट …