जय देवा हनुमंता - मारुतीची आरती

जय देवा हनुमंता, मारुतीची आरती - [Jai Deva Hanumanta Marutichi Aarti] जय देवा हनुमंता, जय अंजनीसुता, ॐ नमो देवदेवा, राया रामाच्या दूता.
जय देवा हनुमंता - मारुतीची आरती | Jai Deva Hanumanta Marutichi Aarti
जय देवा हनुमंता (मारुतीची आरती), चित्र: कार्तिक दत्त.
जय देवा हनुमंता, जय अंजनीसुता

जय देवा हनुमंता । जय अंजनीसुता ॥ ॐ नमो देवदेवा । राया रामाच्या दूता ॥ आरती ओवाळीन । ब्रह्मचारी पवित्रा ॥ ध्रु० ॥ वानरूपधारी । ज्याची अंजनी माता । हिंडता वनांतरी । भेटी झाली रघुनाथा ॥ धन्य तो रामभक्त । ज्याने मांडिली कथा ॥ जय० ॥ १ ॥ सीतेच्या शोधासाठीं । रामे दिधली आज्ञा ॥ उल्लंधुनी समुद्रतीर । गेला लंकेच्या भुवना ॥ शोधूनी अशोकवना । मुद्रा टाकिली खुणा ॥ जय० ॥ २ ॥ सीतेसी दंडवत । दोन्ही कर जोडून ॥ वन हे विध्वंसिले । मारिला अखया दारुण । परतोनी लंकेवरी । तवं केले दहन ॥ जय० ॥ ३ ॥ निजबळे इंद्रजित । होम करी आपण ॥ तोही त्वां विध्वसिला । लघुशंका करून ॥ देखोनी पळताती । महाभूते दारुण ॥ जय० ॥ ४ ॥ राम हो लक्षुमण । जरी पाताळी नेले ॥ तयांच्या शुद्धीसाठी । जळी प्रवेश केले ॥ अहिरावण महिरावण । क्षणामाजि मर्दिले ॥ जय० ॥ ५ ॥ देउनी भुभुःकार । नरलोक आटीले ॥ दीनानाथ माहेरा । त्वां स्वामिसी सोडविले ॥ घेऊनी स्वामी खांदी । अयोध्येसी आणिले ॥ जय० ॥ ६ ॥ हनुमंत नाम तुझे । किती वर्णू दातारा ॥ अससी सर्वांठायी । हारोहारी अम्बरा ॥ एका जनार्दनी । मुक्त झाले संसारा ॥ जय० ॥ ७ ॥

- मारुतीची आरती

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.