संदेश ढगे

चुकीच्या कल्पनेवर आधारलेली कविता - मराठी कविता

मला दि.पू चित्रे, अरुण म्हात्रे होता येत नाही याचं दुःख आहे, मला वसंत आबाजी डहाके होता येत नाही याचेही वाईट वाटते मला दि.पू चित्रे, अ…

आत्महत्येपूर्वीची चिठ्ठी - मराठी कविता

शून्य नजरेने रोखून पाहतोय, झिरोचा बल्ब शून्य नजरेने रोखून पाहतोय झिरोचा बल्ब झिरो नजरेने न्याहाळतोय शून्याचा बल्ब मला चिठ्ठी लिहा…

भेट - मराठी कविता

आभाळ भरून आल्यानंतर, एकमेकांना भेटण्याचा संकेत अगदी अलीकडचा आभाळ भरून आल्यानंतर एकमेकांना भेटण्याचा संकेत अगदी अलीकडचा सर्व ऋतू खुड…

भीती - मराठी कविता

तुमच्याच आणि माझ्यात, फरक इतकाच की, तुमच्या दिशेने फणा काढून, एक भीती उभी आहे तुमच्याच आणि माझ्यात फरक इतकाच की, तुमच्या दिशेने फणा…

भाषा व्यवहार - मराठी कविता

मला भाषा जेवढी येते, तेवढा व्यवहार येत नाही मला भाषा जेवढी येते तेवढा व्यवहार येत नाही म्हणून माझे उच्चार हीच असते माझी भाषा उदाहर…

दिवा - मराठी कविता

बापाने दिवा लावला तेव्हा, घर कोसळेल असं वाटलं नाही, घर कोसळले पण, बापाचे म्हणणे, दिवा लावल्यामुळे नाही बापाने दिवा लावला तेव्हा घर क…

एक दृष्य - मराठी कविता

मी सिनेमागृहात प्रवेश करतो, समोरच्या पांढऱ्या पडद्यावर प्रकाश झोत पडतो मी सिनेमागृहात प्रवेश करतो समोरच्या पांढऱ्या पडद्यावर प्रकाश …

एक कविता मुडमुडची - मराठी कविता

गॅरेजमधून ट्रायलसाठी, काढलेल्या गाडीसारखा, खडखडाट गॅरेजमधून ट्रायलसाठी काढलेल्या गाडीसारखा खडखडाट तुमच्या रोजच्या मुडचा उसने घेतल…

एकोणतीस दहा नंतर - मराठी कविता

म्हणजे बघा, दहा महिने उलटून गेलेत, शेजारच्या मांजरीची पिल्लं मोठी होऊन सैरभैर झालीयत म्हणजे बघा, दहा महिने उलटून गेलेत शेजारच्या मां…

एक पिल्लू मरुन पडलेलं - मराठी कविता

सकाळी उठून पाहतो तर, माझ्या अंगणात, तुरुतुरु चालणारं कवितेचं पिल्लू, मरून पडलेलं सकाळी उठून पाहतो तर माझ्या अंगणात तुरुतुरु चालणारं…

एवढं कर - मराठी कविता

एवढं कर, सूर्याच्या मांसल त्वचेवर दिवसांच्या सुया टोच, अंधाराची मेणबत्ती पेटव एवढं कर सूर्याच्या मांसल त्वचेवर दिवसांच्या सुया टोच …

गणपती विसर्जनावरुन परतताना - मराठी कविता

एकदा खरेदीला निघालो, पण मला जे हवं होतं, ते कुठेच सापडेना गणपती विसर्जनावरून परतताना मी मोहनसाठी मुलगी पहायला गेलो सोबत होता माझा …

घर - मराठी कविता

आता सहकुटुंब तुम्ही माझ्या घरी आलात तरी चालेल, दारापुढे कार पार्क केल्याने माझे घर, पूर्वी इतके ओशाळणार नाही आता सहकुटुंब तुम्ही माझ्…

हे चारच फोन नंबर - मराठी कविता

हे चारच फोन नंबर माझ्या डायरीत आहेत, तेवढ्यांचीच नोंद घे हे चारच फोन नंबर माझ्या डायरीत आहेत तेवढ्यांचीच नोंद घे म्हणजे बाकी तसे मा…

ईश्वराला हार आणि - मराठी कविता

ईश्वराला हार आणि, तुम्हाला पेढे, एवढंच मी म्हणेन ईश्वराला हार आणि तुम्हाला पेढे एवढंच मी म्हणेन बहीण पास झाली हे तुम्हीच समजायचे …

जत्रा - मराठी कविता

तर ही जत्रा, आणि जत्रेतील संथ गर्दी तर ही जत्रा आणि जत्रेतील संथ गर्दी आस्तिकतेच्या एका सरळ पाईपातून मी वाहत जातो देवळाच्या पायरीप…

कमाल किमान तापमान - मराठी कविता

सर्वदायी छाती अवघी ५२ सें.मी, तर रतनकाकूची ८० आणि, सुनंदाची ८४ सें.मी. सर्वदायी छाती अवघी ५२ सें.मी तर रतनकाकूची ८० आणि सुनंदाची ८४…

कार्यकर्ता - मराठी कविता

मी कोणीच नाही आता, म्हणजे मी पूर्वी कोणीतरी होतो मी कोणीच नाही आता म्हणजे मी पूर्वी कोणीतरी होतो रस्ता टापांखालचा किंवा वारा झिंगल…

कवितेला द्या पर्यायी शब्द - मराठी कविता

कविता शब्द गेला गाळून गळून, वापरून केला चपटा कविता शब्द गेला गाळून गळून वापरून केला चपटा कॅरमचा स्ट्राईकर सारखा कविता गोची करत नाह…

कवितेसारखा - मराठी कविता

तो समोर डोंगर दिसतो आहे दूरवर, त्याचा कोसळतोय कडा तो समोर डोंगर दिसतो आहे दूरवर त्याचा कोसळतोय कडा तो तर कधीचाच दिसतो आहे मी वेगळं…