ऋचा मुळे

गणपतीचा आशीर्वाद मोदक - मराठी कविता

नेवेद्यासाठी आईने, खोबरे घेतले खोवायला, समोरच्या आमराईने, दिले तोरण दाराला नेवेद्यासाठी आईने खोबरे घेतले खोवायला समोरच्या आमराईने …

प्रेमाचे वादळ - मराठी कविता

ठरवून पण सहजपणे, माझ्या बाजूला बसतो, छोट्याशा विनोदावरही, जोरजोरात हसतो ठरवून पण सहजपणे माझ्या बाजूला बसतो छोट्याशा विनोदावरही जोर…

डॉ. ए. पी. जे अब्दुल कलाम - मराठी कविता

निर्मळ वाचा, विज्ञान भक्ती, अवकाशी प्रेरणा, प्रेमळ व्यक्ती निर्मळ वाचा विज्ञान भक्ती अवकाशी प्रेरणा प्रेमळ व्यक्ती विलक्षण बुद्ध…

आयुष्याचा भागीदार - मराठी कविता

तिच्या दिशेने पावलं, आपोआप माझी वळतात, मलाही उमजेना अशा, वाटेला भावना कळतात तिच्या दिशेने पावलं आपोआप माझी वळतात मलाही उमजेना अशा …

न सापडलेलं प्रेम - मराठी कविता

क्षणात एका टोचलेलं, खोल दरीत पोहोचलेलं, तिथेच डुंबत बसलेलं, न बोलता रुसलेलं क्षणात एका टोचलेलं खोल दरीत पोहोचलेलं तिथेच डुंबत बसले…

पावसाळा नव्याने - मराठी कविता

सरींसवे सरूनी गेले, भुर्कन उडूनी गेले तास, नभी भरलेल्या काजळासवे, नव्याने दाटला मनी उल्हास सरींसवे सरूनी गेले भुर्कन उडूनी गेले तास …

पाऊस गातो गाणे - मराठी कविता

टिप टिप पाऊस, झो झो वारा, गीत गाऊ पाहतो, आसमंत सारा टिप टिप पाऊस झो झो वारा गीत गाऊ पाहतो आसमंत सारा कडाडणारी वीज गडगडणारे ढग …

मज दिसत नाही चांदणे - मराठी कविता

घनघोर कोसळती या वसुंधरेवर, पर्जन्याचे झरे घनघोर कोसळती या वसुंधरेवर पर्जन्याचे झरे मज दिसत नाही चांदणे मज दिसत नाही चांदणे या वे…

अमृत - मराठी कविता

सुकलेल्या धरणीला, ओलाव्याची फुंकर, हलकेच वितळते पहा, वियोगाचे डोंगर सुकलेल्या धरणीला ओलाव्याची फुंकर हलकेच वितळते पहा वियोगाचे डों…

बंदी - मराठी कविता

कोंडलेला आवाज होता, कोंडला होता श्वास, सुगरास जेवणाचाही, उतरत नव्हता घास कोंडलेला आवाज होता कोंडला होता श्वास सुगरास जेवणाचाही उतर…

डोळे - मराठी कविता

डोळे (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती आर्काईव्ह कधी बदामी कधी गोल, कधी बोलके कधी अबोल कधी बदामी कधी गोल कधी बोलके कधी अबोल कधी टपो…

रूपांतर - मराठी कविता

कंठातून गाण्यात आणि, गाण्यातून अंतरंगात जे नेतात, ते सूर कंठातून गाण्यात आणि गाण्यातून अंतरंगात जे नेतात ते सूर अनुभवातून वाक्यात…

माणूस - मराठी कविता

माणूस म्हणून जन्मलेला माणूस, माणसासाठी जगत असतो माणूस म्हणून जन्मलेला माणूस माणसासाठी जगत असतो आपल्या सिमित आयुष्याला नवे अर्थ लाव…

भेट तुझी माझी - मराठी कविता

भेट तुझी माझी जसा तुफान वारा, भेट तुझी माझी जशा थंड थंड गारा भेट तुझी माझी जसा तुफान वारा भेट तुझी माझी जशा थंड थंड गारा भेट तुझी …

वार्षिक परिक्षा - मराठी कविता

धमाल क्लासरूम, भयाण वाटे, लाकडी बेंचवर, उगवतात काटे धमाल क्लासरूम भयाण वाटे लाकडी बेंचवर उगवतात काटे अवघ्या वर्षात पहिल्यांदा प…

पहिले पाऊल - मराठी कविता

गालावरचे गुलाब आता उमलू लागले आज सकाळी ऊठुन आरशात मी पाहिले गालावरचे गुलाब आता उमलू लागले नवलाईचे बोल जणू ओठात साठले तरुणाईच्या वाट…