महेश बिऱ्हाडे

खुर्ची बडी चीज आहे - मराठी कविता

चित्र: हर्षद खंदारे राजकारणावर भाष्य करणारी प्राध्यापक महेश बिऱ्हाडे यांची कविता खुर्ची बडी चीज आहे. खुर्ची बडी चीज आहे तयाने होतो…

भिंती - मराठी कविता

दोन दिसाची जिंदगी, नको बरबाद सारे दोन दिसाची जिंदगी नको बरबाद सारे भूत मनी संशयाचे तात्काळ दूर करा रे जीवनात प्रश्न अगणित स्वार…

गणित - मराठी कविता

सांगावे कसे कळत नाही, गणित काही जुळत नाही सांगावे कसे कळत नाही गणित काही जुळत नाही वीतभर पोट टीचभर मन काही केल्या भरत नाही क्षणाच…