चातुर्य कथा

लबाड सावकार आणि पाचशे साक्षीदार - चातुर्य कथा

परमेश्वररुपी सत्य कोणत्या मार्गाने दिल्या शब्दाला जागेल हे कधीच सांगता येत नाही एका लबाड सावकाराने एका शेतकऱ्याचे झोपडीवजा घर भाडयाने …

शंकराचं उत्तर - चातुर्य कथा

केवळ स्वार्थापोटी केलेली भक्ती कधीच सुफळ होत नसते सबंध वर्षभर उनाडक्या करण्यात घालविलेला एक विद्यार्थी परीक्षा सुरु व्हायच्या आदल्या द…

अक्काबाईची आराधना - चातुर्य कथा

अक्काबाईची(अवदसा) आराधना करून चतुर गरीब माणासाने काय मागीतले असावे? एका गृहस्थाची परिस्थिती अगदीच बेताची होती. त्याला एका अधिकारी सत्पुरु…

मोहिनी आणि भस्मासूर - चातुर्य कथा

शंकराने मोहिनीचे रुप घेऊन भस्मासुराचा वध केला होता त्याचीच ही चातुर्य कथा एका धिप्पाड व शक्तीमान राक्षसानं आपल्याला सिध्दी प्राप्त व्हा…

अग्रपूजेचा मान कोणाला - चातुर्य कथा

आई ही पृथ्वीस्वरुप असून, वडील नारायणस्वरुप आहेत यज्ञ, विवाह इत्यादी धार्मिक विधींचे वेळी अग्रपूजेचा म्हणजे प्रथम पूजेचा मान कोणत्या द…

लग्नातली देणी-घेणी - चातुर्य कथा

लग्नातली देणी-घेणी (चातुर्य कथा), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. राजाने प्रजेचा सांभाळ हा आपल्या आपत्याप्रमाणे केला पाहिजे. उन्मत्तसिं…