मराठीतील बोलीभाषा

मराठीतील बोलीभाषा | Marathi Bolibhasha

मराठीतील बोलीभाषा

मराठीतील बोलीभाषा


 • अहिराणी
 • आगरी
 • आरे राठी
 • इस्त्रायली
 • कातकरी
 • कोलाणी
 • कोकणी
 • कोल्हापूरी
 • कोरकू
 • कोटली
 • कैकाडी
 • कदोडी / सामवेदी
 • कोळी
 • कुच्चकोरवी
 • कोल्हाटी
 • कोलामी
 • कोरकू
 • कोकणा
 • कारवारी
 • खानदेशी
 • खानदेश भिल्ली
 • गौण्ड
 • गामित
 • गोसावी
 • गोरमाटी
 • गोल्हा
 • गुजरी
 • घिसाडी
 • चंदगडी
 • चितपावनी
 • चितोडीया
 • छत्तीसगडी
 • छप्परबंद
 • जिप्सी बंजारा
 • जव्हार
 • जुदाऊ
 • झाडीबोली
 • ठाकरी
 • डोंबारी
 • डांगी
 • ढोरकोळी
 • तंजावर
 • तावडी
 • देहबोली
 • दखनी उदू
 • धामी
 • धोडी
 • नंदभाषा
 • नागपूरी
 • नारायणपेठी
 • नंदीवाले
 • नागपंथी डवरी
 • नॉलिंग मुरूड कोलाई
 • निमार भिल्ली
 • नासिक बागलाणी
 • पांचाळ विश्वकर्मा
 • पोवारी
 • परधानी
 • पारोशीमांग
 • पारधी
 • बेलदार
 • बाणकोटी
 • बेळगावी
 • भटक्या विमूक्त
 • भिल्ल
 • भिल्ली
 • भिलाऊ
 • मराठवाडी
 • मॉरिशस
 • मालवणी
 • मथवाडी
 • मल्हार कोळी
 • मावची
 • माडिया
 • मांगेली
 • मांगगारूडी
 • मेहाली
 • मठवाडी
 • मावची टकाडी
 • मिरज दखनी
 • महाराष्ट्रीय सिंधी
 • महाराऊ
 • यवतमाळ दखनी
 • लेवा
 • लेवापाटीदार
 • लाडसिक्की
 • वडारी
 • वैदू
 • व्हराडी
 • वारली
 • वाडवळी
 • वाघरी
 • सिद्धी
 • हळबी


  सामायिक करा


विशेष