जय देवी मंगळागौरी - मंगळागौरीची आरती

जय देवी मंगळागौरी, मंगळागौरीची आरती - [Jai Devi Mangalagauri, Mangalagaurichi Aarti] जय देवी मंगळागौरी, ओवाळीन सोनियाताटी, रत्नांचे दिवे.
जय देवी मंगळागौरी - मंगळागौरीची आरती | Jai Devi Mangalagauri - Mangalagaurichi Aarti

जय देवी मंगळागौरी, ओवाळीन सोनियाताटी, रत्नांचे दिवे

जय देवी मंगळागौरी ॥
ओवाळीन सोनियाताटी ॥
रत्नांचे दिवे ॥
माणिकांच्या वाती ॥
हिरेया मोती ज्योती ॥ ध्रु० ॥

मंगळमूर्ती उपजली कार्या ॥
प्रसन्न झाली अल्पायुषी ॥
राया तिष्ठली राजबाळी ॥
अहेवपण द्यावया ॥ जय ० ॥ १ ॥

पूजेला ग आणिती जाईच्या कळ्या ॥
सोळा तिकटी सोळा दूर्वा ॥
सोळा परीची पत्री ॥
जाई जुई आबुल्या शेवंतू नागचांफे ॥ ध्रु० ॥

पारिजातकें मनोहरें ॥
गोकर्ण महाफुले ॥
नंदेटें तगरें ॥
पूजेला ग आणिली ॥ जय० ॥ २ ॥

साळीचे तांदूळ मुगाची डाळ ॥
अळणी खिचडी रांधिती नार ॥
आपुल्या पतीलागी सेवा करिती फार ॥ जय० ॥ ३ ॥

डुमडुमे डुमडुमे वाजंत्रे वाजती ॥
कळावी कांकणे हाती शोभाती ॥
शोभती बाजुबंद ॥
कानीं कापांचे गबे ॥
ल्यायिली अंबा शोभे ॥ जय० ॥ ४ ॥

न्हाउनी माखुनी मौनी बैसली ॥
पाटावाची चोळी क्षीरोदक नेसली ॥
स्वच्छ बहुत हो‍उनी ॥
अंबा पूजूं बैसली ॥ जय० ॥ ५ ॥

सोनियाचे ताटी ॥
घातिल्या आता ॥
नैवेद्य षड्रसपक्वान्ने ॥
ताटीं भरा बोने जय० ॥ ६ ॥

लवलाहे तिघे काशी निघाली ॥
माऊली मंगळागौरी भिजवू विसरली ॥
मागुती परतुनिया आली ॥
अंबा स्वयंभू देखिली ॥
देऊळ सोनियांचे ॥
खांब हिरेयांचे ॥
वरती कळस मोतियांचा ॥ जय० ॥ ७ ॥

टिप्पणी पोस्ट करा

स्पॅम टिप्पण्या टाळण्यासाठी, सर्व टिप्पण्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी नियंत्रित केल्या जातात.