लिलेश्वर खैरनार

श्री समर्थ माझे गुरू - मराठी कविता

बापाची माया, आई ची छाया प्रेमळ स्वरूपात, श्री समर्थ माझे बापाची माया, आई ची छाया प्रेमळ स्वरूपात श्री समर्थ माझे... मायेचा मायाळू कृ…

पूर अन्‌ दुष्काळ माझ्या महाराष्ट्रात - मराठी कविता

महाराष्ट्रातील पूर आणि दुष्काळावर देवाला आळवणी पूर अन दुष्काळ आलाय माझ्या महाराष्ट्रात कुठं लपून बसलास देवा सांग न माझ्या कानात काय …