निवडक

माझी मराठी मातृभाषा - मराठी लेख

चित्र: हर्षद खंदारे खेड्यापाड्यातली मराठी भाषा रांगडी, अशुद्ध आणि अपभ्रंश असलेली असते; कशीही असो ती ‘मराठी’च म्हणून मराठी माणसाला आवडते…