दिवाळी सण विशेष

दिवाळी सण विशेष | Diwali Festival Special
दिवाळी सण विशेष
दिवाळी सण विशेष - (Diwali Festival Special) दिवाळी महिती, लेख, दिवाळी फराळ, पाककृती, शुभेच्छापत्रे, रांगोळ्या हे आणि आणखी बरेच काही एकाच ठिकाणी.

दिवाळी अथवा दीपावली हा प्रामुख्याने हिंदू, तसेच दक्षिण आशिया व आग्नेय आशियातील अन्य धर्मीय समाजात काही प्रमाणात साजरा केला जाणारा उत्सव आहे.

सूर्यें अधिष्ठिली प्राची । जगा राणीव दे प्रकाशाची । तैशी वाचा श्रोतयां ज्ञानाची । दिवाळी करी ॥१२॥

- ज्ञानेश्वरी (अध्याय १५)

अर्थ: ज्याप्रमाणे पूर्वदिशेला सूर्य उगवला की अवघ्या जगाला प्रकाशाचे राज्य प्राप्त होते, त्याप्रमाणे सद्गुरुमुखातून प्राप्त झालेल्या कृपायुक्त नामाच्या श्रवणाबरोबर शरणागत शिष्याच्या अंत:करणात ज्ञानाचे लक्ष लक्ष दीप उजळतात, त्याच्याठायी जणू बोधाची दिवाळीच बहराला येते.