केदार मेहेंदळे

वस्तू वास्तू नाती - मराठी कविता

वस्तू जुन्या होतात असून अडचण नसून खोळंबा होतात वस्तू जुन्या होतात असून अडचण नसून खोळंबा होतात भिगडल्या तरी रिपेअर करता येतात जु…