समर्पण

कुणी म्हणाले - मराठी कविता

रडता रडता हसले, मी हसता हसता रडले, भावनांच्या खेळां मध्ये, गडगडले गडबडले रडता रडता हसले मी हसता हसता रडले भावनांच्या खेळां मध्ये गडग…

आता मला कुठेतरी - मराठी कविता

यातनांच्या झऱ्याखाली कशासाठी भिजायचे आता मला कुठेतरी लपावेसे वाटते दिसुनये कुणी तीथे लपावेसे वाटते अंधारलेल्या विचारांना वातीचा हो प…

विचार फार - मराठी कविता

रात्र झाली झोप नाही विचार फार रात्र झाली झोप नाही विचार फार कुटूंब मतभेद विसंब गैरसमज रोजा रोज सहज खोटं बोलणं मागे सरणं …

तेव्हा मला वाटते - मराठी कविता

भरकटलेल्या आयुष्याला लाभलेल्या प्रवासात, कर्तव्याचा धागा मला तोडावासा वाटतो भरकटलेल्या आयुष्याला लाभलेल्या प्रवासात कर्तव्याचा धागा मल…

दुकान - मराठी कविता

एक दुकान होते, त्याचे नाव होते घर, खुप काही होते दुकानात विकायला एक दुकान होते त्याचे नाव होते घर खुप काही होते दुकानात विकायला पलंग…

पैसा पैसा पैसा - मराठी कविता

पैशाची रांगोळी, पैशाचा दिवा, पैशाची भूक आणि पैशाचा तवा पैशाची रांगोळी, पैशाचा दिवा पैशाची भूक आणि पैशाचा तवा पैशाची ओटी, पैशाचे औक्ष…

हैवान - मराठी कविता

आयुष्यभर बळी घेतले आपल्यांचे, तरीही त्याचे भागत नाही साप सापा सारखाच वागतो माणुस मानसा सारखा वागत नाही आयुष्यभर बळी घेतले आपल्यांचे …

आठवणींचा कचरा - मराठी कविता

अशीच एकदा शांत फिरत होते, आठवणींचा रडगा साफ करत होते अशीच एकदा शांत फिरत होते आठवणींचा रडगा साफ करत होते रगड्यात सापडली एक जुनी छत्र…

तु वेडी आहेस का? - मराठी कविता

कपाटात पडून छत्री दर वर्षी झिजते.. गाडीच्या काचेवर पावसाची पहिली सर दिसते गाडी बाजुला लावून मी पावसात भिजते कपाटात पडून छत्री दर वर्ष…