अमित पवार

प्रेम सगळीकडे आहे - मराठी कविता

प्रेम सगळीकडे आहे, असावे तर फक्त मनाचे डोळे प्रेम सगळीकडे आहे, असावे तर फक्त मनाचे डोळे इंजिनीअरिंग च्या मार्क मेमो कडे बघून झालेला…