एप्रिल

३० एप्रिल दिनविशेष

३० एप्रिल दिनविशेष (दिनविशेष), छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. तुकडोजी महाराज - यांना राष्ट्रसंत म्हणून ओळखले जाते. अंधश्रद्धा निर्मूलन व …

२९ एप्रिल दिनविशेष

२९ एप्रिल दिनविशेष (दिनविशेष), छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. आंद्रे अगासी - (२९ एप्रिल १९७०) हा जगातील आघाडीचा अमेरिकन टेनिस खेळाडू आहे.…

२८ एप्रिल दिनविशेष

२८ एप्रिल दिनविशेष (दिनविशेष), छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. TEXT - (१० एप्रिल १७५५ - २ जुलै १८४३) TEXT. जागतिक दिवस २८ एप्रिल …

२७ एप्रिल दिनविशेष

२७ एप्रिल दिनविशेष (दिनविशेष), छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. TEXT - (१० एप्रिल १७५५ - २ जुलै १८४३) TEXT. जागतिक दिवस २७ एप्रिल …

२६ एप्रिल दिनविशेष

२६ एप्रिल दिनविशेष (दिनविशेष), छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. रमाबाई रानडे - (२५ जानेवारी १८६२ - २६ एप्रिल १९२४) या स्त्री हक्क आणि समान …

२५ एप्रिल दिनविशेष

२५ एप्रिल दिनविशेष (दिनविशेष), छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. शाहू मोडक - (२५ एप्रिल १९१८ - ११ मे १९९३) हिंदी आणि मराठी चित्रपट सृष्टीतील…

२४ एप्रिल दिनविशेष

२४ एप्रिल दिनविशेष (दिनविशेष). सचिन तेंडुलकर (सर्वोत्तम मानले जाणारे माजी भारतीय क्रिकेटपटू), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. सचिन तेंडुलकर - ( …