शारदा सावंत

उषःकाल - मराठी कविता

उषःकाल झाला मनाच्या अंगणी, उगवला भास्कर पूर्व दिशी उषःकाल झाला मनाच्या अंगणी उगवला भास्कर पूर्व दिशी किरणांचे सांडले सडे प्रकाशाच्…

जागर - मराठी कविता

एकदा खरेदीला निघालो, पण मला जे हवं होतं, ते कुठेच सापडेना भीमाच्या नावाचा झाला जागर माणुसकीला मिळाला मान कोणी ना लहान मोठे झाले सर…

महती महाराष्ट्राची - मराठी कविता

मराठी पाऊले न राहता मागे, सदा पडत राहती पुढे मराठी पाऊले न राहता मागे सदा पडत राहती पुढे निळ्या नभाच्या प्रांगणात विजया पताका उडे …

सुखाच्या शोधात - मराठी कविता

मनाला नेहमीच आस, लागलेली असते सुखाची मनाला नेहमीच आस लागलेली असते सुखाची होत असते घायाळ लागता चाहूल दुःखाची दुःखामागून येते सुख …