सदाशिव गायकवाड

विमा आणि वास्तव

प्राचीन काळात राजेशाहीच्या कालखंडात प्रजेच्या रक्षणाची जबाबदारी राजाची असे ‘मृत्यू’ हे अंतिम सत्य आहे: महा…

विवरणपत्रे - व्यवसायाचे कायदेशीर अस्तित्व

उद्योजकाजवळ वेळव्यवस्थापन, चिकाटी, धडाडी, मार्केटिंग किंवा संभाषण कला असे गुण असावेतच विवरण पत्र एक आरसा: उद्योजकाकडे सॉफ्ट कौशल्य असले…