सुशील दळवी

कोरोनाने दाखवलेला उत्पन्नाचा एक मार्ग

कोरोना संकटाची झळ.. संजय आणि राजन आपापसात बोलत होते. बोलत काय एकमेकांचे सांत्वनच करत होते म्हणा ना. का नाही करणार? समदुःखी ते. कोरोना…