अनुराधा फाटक

वडपूजा - मराठी कविता

जन्मोजन्मीच्या सौभाग्याच्या, अपेक्षेने गुंडाळलेल्या, दोऱ्यांचा वेटोळा जन्मोजन्मीच्या सौभाग्याच्या अपेक्षेने गुंडाळलेल्या दोऱ्यांचा व…

पायवाट - मराठी कविता

पायाखालची वाट, सरत होती, मी मात्र, तिथंच, वाटेच्या हिशेब करत पायाखालची वाट सरत होती मी मात्र तिथंच! वाटेच्या हिशेब करत! बाळपणीच्…

तेव्हा कळलं - मराठी कविता

झोपडीत बसून, चांदण्या मोजत, जगणारी मी झोपडीत बसून चांदण्या मोजत जगणारी मी, तुझ्या..... शीश महालाच्या आश्वासनानं बेभान, बेधुंद! …

हरवलेली स्वप्नं - मराठी कविता

मी, गारव्याला झाडाखाली मी, गारव्याला झाडाखाली ती, विस्कटलेल्या चेहर्‍याची गालावर आसवांचे डाग हातात टोपली... माझ्याजवळ आली इक…

चांदण्या रात्री - मराठी कविता

चांदण्या रात्री, स्वप्न बघत, तुझं माझं एक, आकाश तयार झालं चांदण्या रात्री - दुःखाने व्याकुळ झालेल्या कवीयित्रीच्या भावना व्यक्…

नवं काय - मराठी कविता

तुझी पावलं स्थिरावली अन्‌ म्हणालास नवी पावलं टाक... तुझी पावलं स्थिरावली अन्‌ म्हणालास… नवी पावलं टाक... पावलं नवी असतात कां? बरं…

पिंजलेलं मन - मराठी कविता

कापूस पिंजून काढावा, तसं पिंजून काढलं मन कापूस पिंजून काढावा तसं पिंजून काढलं मन त्या पिंजण्यात नाही सापडली अविचरांची गाठ, चुकीची…

आशेचा हिंदोळा - मराठी कविता

आशेच्या हिंदोळ्यावर बसून, दूरवर बघत बघत, स्वप्न पहाण्याचा, आता कंटाळा आलाय आशेच्या हिंदोळ्यावर बसून दूरवर बघत बघत स्वप्न पहाण्याचा …

अधांतरी - मराठी कविता

मानस सरोवरीच्या हंसा, जा उडून कुठंतरी, मीच आहे अधांतरी, तुला कसा सांभाळू? मानस सरोवरीच्या हंसा जा उडून कुठंतरी मीच आहे अधांतरी तुल…

डोळीयाचा माठ - मराठी कविता

अशी तापले तापले, सांग कशी थंडावू रे, एका एका थेंबासाठी, जीव झाला खुळा रे अशी तापले तापले सांग कशी थंडावू रे एका एका थेंबासाठी जीव …

कापूरआरती - मराठी कविता

देह झाला कापूरारती, क्षणसुगंधी निघून गेले, आठवणींचे कृष्ण व्रण, मनी मानसी दिसू लागले देह झाला कापूरारती क्षणसुगंधी निघून गेले आठवणी…

कसे - मराठी कविता

कसे देवू दान तुला, हात माझे रिते रे कसे देवू दान तुला हात माझे रिते रे कसे ढाळू अश्रू तरी नेत्र झाले कोरडे रे कशी काढावी समजूत ओ…

मैफल - मराठी कविता

माझ्यात जीवनाची मैफल रंगवीत गेले, गाणे जुनेच तरीही तराणा बदलत गेले माझ्यात जीवनाची मैफल रंगवीत गेले गाणे जुनेच तरीही तराणा बदलत गेले…

माया - मराठी कविता

जैसे बांधावे उमले, तैशा फुटती रे लाह्या, माया बांधावी प्रेमाशी, तव लागे पूर वहाया जैसे बांधावे उमले तैशा फुटती रे लाह्या माया बांधा…

स्वप्न - मराठी कविता

ढीग झाला आता, स्वप्नांच्या सावल्यांचा, त्या ढिगाऱ्यातच, स्वप्न गाडली गेली ढीग झाला आता स्वप्नांच्या सावल्यांचा त्या ढिगाऱ्यातच स्व…

स्वप्नांचे गाणे - मराठी कविता

माझ्याच स्वप्नांचा, बांधिला हिंदोळा, स्वप्नात रमण्याचा, लागला छंद खुळा माझ्याच स्वप्नांचा बांधिला हिंदोळा स्वप्नात रमण्याचा लागला …

सांजवात - मराठी कविता

त्याचे आग ओकणारे, डोळे बघतच, तिनं देवापुढं, सांजवात लावली त्याचे आग ओकणारे डोळे बघतच तिनं देवापुढं सांजवात लावली सांजवातीकडं बघत …

तेव्हा आज - मराठी कविता

तेव्हा, तुझ्या खांद्यावर मान टाकून, आसवात भिजलेलं, मनावरचं ओझं तेव्हा, तुझ्या खांद्यावर मान टाकून आसवात भिजलेलं मनावरचं ओझं तुझ्य…

ते क्षण - मराठी कविता

प्रेमाच्या गोंडस नावानं, तुझ्या सहवासातले, ते क्षण प्रेमाच्या गोंडस नावानं तुझ्या सहवासातले ते क्षण... ते होते तुझ्यातल्या पशूचे,…

मनातलं वादळ - मराठी कविता

तुझ्या मनातल्या वादळानं, ज्या शब्दांचं रूप घेतलं तुझ्या मनातल्या वादळानं ज्या शब्दांचं रूप घेतलं त्या शब्दांनीच, माझ्या मनाची माती…