बालकवी

श्रावणमासी हर्ष मानसी - मराठी कविता

श्रावणमासी हर्ष मानसी (मराठी कविता), छायाचित्र: हर्षद खंदारे . ‘श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे’ त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे / बालक…