यशवंत दंडगव्हाळ

वासना - मराठी कविता

फुल असो वा कोवळी कळी, वासनेची ठरते का ती बळी फुल असो वा कोवळी कळी । वासनेची ठरते का ती बळी ॥ ध्रु ॥ कपडे घातले तीने तोकडे । म्हणून…

हे श्रीरामा - मराठी कविता

माझी तु का रे, घेतोस परिक्षा माझी तु का रे घेतोस परिक्षा विश्वास नाही का तुला माझा सांग ना रे हे श्रीरामा चारित्र्य वान आहे …

तू आणि मी - मराठी कविता

मी राजा तु माझी राणी, चल पावसात गाऊ गाणी मी राजा तु माझी राणी चल पावसात गाऊ गाणी चिंबचिंब भिजून बेधुंद होऊ मिठीत घेऊन प्रेमगीत ग…

मराठीण - मराठी कविता

मी मर्द मराठीण, मी आहे वाघीण मी मर्द मराठीण मी आहे वाघीण तलवार हाती घेईन लक्ष्मीबाई होईन इंग्रजांनाही मी पळवून लावीन मी मर्द…

टाळ - मराठी कविता

टाळ कुटतो रे तू टाळ कुटतो, मनी नाही भाव अन देवाला पुजतो टाळ कुटतो रे तू टाळ कुटतो मनी नाही भाव अन देवाला पुजतो कशाला रे देवाला अस…

रान - मराठी कविता

रानावनामधी गाई ढोरं चरती, अंधार पडता परतुन येती रानावनामधी गाई ढोरं चरती अंधार पडता परतुन येती वासरु हरले रस्ता चुकले गाय ती माय…

विठूराया - मराठी कविता

विठ्ठल दर्शनघ्यावे सकळीक, ठेऊन मस्तक विटेवरी विठ्ठल दर्शन घ्यावे सकळीक ठेऊन मस्तक विटेवरी आषाढीची वारी देवा तुझ्या दारी …

विठ्ठल - मराठी कविता

विठ्ठलाचे नाम घेतो आम्ही, विठ्ठलाचे काम करतो आम्ही विठ्ठलाचे नाम घेतो आम्ही विठ्ठलाचे काम करतो आम्ही कुणी म्हणे टाळकरी कु…

एक होती आई - मराठी कविता

एक होती आई, जी या जगात नाही एक होती आई जी या जगात नाही तीच्यासाठी गातो मी अंगाई आई, आई, आई, आई कुठे आहे माझी आई तु होतीस जवळ …

लेकरु - मराठी कविता

लेकरु माझं रुसून बसलं, कस एकातांत जाऊन बसलं लेकरु माझं रुसून बसलं कस एकातांत जाऊन बसलं बाळा तुझी मी रे आई रागवु नको का तुला मी …

न कळलेली आई - मराठी कविता

आई ही कुणाला नाही कळली, मुलांसाठी ती आयुष्यभर झटली आई ही कुणाला नाही कळली मुलांसाठी ती आयुष्यभर झटली रक्ताचे पाणी तीने केले मुला…

नाव - मराठी कविता

भोवऱ्यात सापडली ही माझी नाव, देवा आता तुच मदतीला धाव भोवऱ्यात सापडली ही माझी नाव देवा आता तुच मदतीला धाव वादळ वारे सुसाट धावती ग…

यशोदा राणी - मराठी कविता

यशोदा राणी तुझा गं कान्हा सांगूनी दे ना त्याला मागे मागे फिरतो यशोदा राणी तुझा गं कान्हा सांगूनी दे ना त्याला मागे मागे फिरतो मागे…

वनवास - मराठी कविता

तू माझी जानकी मी तुझा राम आपल्याच नशिबी आहे हा वनवास तू माझी जानकी मी तुझा राम आपल्याच नशिबी आहे हा वनवास मंथराने भरले कैकयीचे…

ठिणगी - मराठी कविता

प्रेमात बेभान एका मदनाला ती अशी भेटली ठिणगी पेटली ठिणगी पेटली ठिणगी पेटली एक मदनारं प्रेमात बेभान एका मदनाला ती अशी भेटली ठिणग…

संसार - मराठी कविता

संसार म्हणजे एक घर असतं, नवरा आणि बायको त्यांचं अस्तित्व संसार म्हणजे एक घर असतं नवरा आणि बायको त्यांचं अस्तित्व नवरा म्हणजे छप्प…

अबोला - मराठी कविता

का रे अबोला केला तू माझ्याशी मज न कळले काही का रे अबोला केला तू माझ्याशी मज न कळले काही तुझ्या वाचुनी दिवस हा माझा सरत नाही …