कृष्णाच्या आरत्या

श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना - कृष्णाची आरती

श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना राधारमणा तूच हरी, आरति करितो बहुप्रेमाने भवभयसंकट दूर करी श्यामलवर्णा षड्रिपुदमना राधारमणा तूच हरी । आरति करि…

अवतार गोकुळी - कृष्णाची आरती

अवतार गोकुळी हो, जन तारावयासी, लावण्यरूपडे हो, तेजःपुंजाळ राशी अवतार गोकुळी हो, जन तारावयासी । लावण्यरूपडे हो, तेजःपुंजाळ राशी…

आरती कुंजबिहारीकी - कृष्णाची आरती

आरती कुंजबिहारीकी, गिरिधर कृष्ण मुरारीकी आरती कुंजबिहारीकी ॥ गिरिधर कृष्ण मुरारीकी ॥ ध्रु० ॥ गलेमे वैजयंतीमाला ॥ बजावे मुरलि मुरलि…

ओवाळू आरती मदनगोपाळा - कृष्णाची आरती

ओवाळू आरती मदनगोपाळा, श्यामसुंदर गळा वैजयंतीमाळा ओवाळू आरती मदनगोपाळा । श्यामसुंदर गळा वैजयंतीमाळा ॥ ध्रु० ॥ चरणकमल ज्य…

आरती भुवनसुंदराची - कृष्णाची आरती

आरती भुवनसुंदराची, इंदिरावरा मुकुंदाची आरती भुवनसुंदराची । इंदिरावरा मुकुंदाची ॥ ध्रु० ॥ पद्मसम पादयुग्मरंगा । ओवाळणी होति भृंगा ॥…