सागर बनगर

जन्म आणि मृत्यू - मराठी कविता

बाजार सारा दोन क्षणांचा, मध्येच चालणारा बेधुंद प्रवास बाजार सारा दोन क्षणांचा मध्येच चालणारा बेधुंद प्रवास हाच तर असतो खेळ आयुष्याचा …