शुभम सुपने

स्त्री आदर - मराठी कविता

झालाय सर्वत्र काळोख आता, भयभीत सारे जीवन हे झालाय सर्वत्र काळोख आता भयभीत सारे जीवन हे आयुष्याची देणगी स्त्रीची बळकावू पाहतायेत नर…

स्वभाव - मराठी कविता

स्वभावाचं घेऊन सांगतो, प्रत्येकाचा वेगळा असतो स्वभावाचं घेऊन सांगतो प्रत्येकाचा वेगळा असतो आज पेढ्यांमध्ये थोडा उद्या मिरचीसारखा भ…