पराग काळुखे

हरवलेलं प्रेम - मराठी कविता

सांग कधी मित्रा मला; कुणाच्या प्रेमात तू पडला होता का? सांग कधी मित्रा मला एखाद्या प्रश्नावर अडला होता का, कधी न भेटणाऱ्या जिवा…