मराठी साहित्य

खबरदार जर टाच मारुनी (मराठी कविता)

खबरदार जर टाच मारुनी (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. खबरदार जर टाच मारुनी - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी वा. भा. पाठक (वामन…

केवढे हे क्रौर्य (मराठी कविता)

केवढे हे क्रौर्य (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. केवढे हे क्रौर्य - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी ना. वा. टिळक (नारायण वामन …

या झोपडीत माझ्या (मराठी कविता)

या झोपडीत माझ्या (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. या झोपडीत माझ्या - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी संत तुकडोजी महाराज यांची ल…

विचित्र वीणा (मराठी कविता)

विचित्र वीणा (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. विचित्र वीणा - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बा. भ. बोरकर (बाळकृष्ण भगवंत बोरकर…

उठा उठा चिऊताई (मराठी कविता)

उठा उठा चिऊताई (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. उठा उठा चिऊताई - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर /…

माझा घोडा (मराठी कविता)

माझा घोडा (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. माझा घोडा - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री शांता शेळके यांची लोकप्रिय कविता मा…

सहानभूती (मराठी कविता)

सहानभूती (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. सहानभूती - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी कुसुमाग्रज यांची लोकप्रिय कविता सहानभूती. …

सागरा प्राण तळमळला (मराठी कविता)

सागरा प्राण तळमळला (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. सागरा प्राण तळमळला - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी स्वा. विनायक दामोदर सा…

आला आषाढ श्रावण (मराठी कविता)

आला आषाढ श्रावण (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. आला आषाढ श्रावण - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बा. सी. मर्ढेकर (बाळ सीताराम…

रे हिंदबांधवा (मराठी कविता)

रे हिंदबांधवा (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. रे हिंदबांधवा - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी भा. रा. तांबे (भास्कर रामचंद्र त…

पृथ्वीचे प्रेमगीत (मराठी कविता)

पृथ्वीचे प्रेमगीत (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. पृथ्वीचे प्रेमगीत - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरव…

पिपात मेले ओल्या उंदिर (मराठी कविता)

पिपात मेले ओल्या उंदिर (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. पिपात मेले ओल्या उंदिर - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बा. सी. मर्ढेक…

बाप (मराठी कविता)

बाप (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. बाप - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी इंद्रजीत भालेराव यांची लोकप्रिय कविता बाप. शेत…

प्रेम कर भिल्लासारखं (मराठी कविता)

प्रेम कर भिल्लासारखं (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. प्रेम कर भिल्लासारखं - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी कुसुमाग्रज (वि. वा…

पैठणी (मराठी कविता)

पैठणी (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. पैठणी - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री शांता शेळके यांची लोकप्रिय कविता पैठणी. …

नको नको रे पावसा (मराठी कविता)

नको नको रे पावसा (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. नको नको रे पावसा - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री इंदिरा संत यांची लोकप…

मधुघट (मराठी कविता)

मधुघट (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. मधुघट - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी भा. रा. तांबे (भास्कर रामचंद्र तांबे) यांची लोकप…

लाभले आम्हास भाग्य (मराठी कविता)

लाभले आम्हास भाग्य (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. लाभले आम्हास भाग्य - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी सुरेश भट यांची लोकप्रि…

किती तरी दिवसात (मराठी कविता)

किती तरी दिवसात (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. किती तरी दिवसात - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवी बा. सी. मर्ढेकर यांची लोकप्र…

मन वढाय वढाय (मराठी कविता)

मन वढाय वढाय (मराठी कविता), चित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह. मन वढाय वढाय - (मराठी कविता) ज्येष्ठ प्रसिद्ध कवयित्री बहीणाबाई चौधरी यांची लोकप्रिय…