संतोष सेलुकर

तुझी तीच घाई - मराठी गझल

तूझी मात्र अजूनी तीच घाई आहे, भोवताली माझ्या तीच तनहाई आहे तूझी मात्र अजूनी तीच घाई आहे भोवताली माझ्या तीच तनहाई आहे गेला उसवून माझा…

ते दुःख आता - मराठी गझल

ते दुःख आता उरलेच नाही, ज्याने जाळले मला, ती आसवे गेली कुठे? ज्यांनी छळले मला ते दुःख आता उरलेच नाही, ज्याने जाळले मला ती आसवे गेली …

पेटलेल्या दिशा दाही - मराठी गझल

अंगणात पाखरांची अजूनही वाट आहे, जिकडे जावे तिकडे धुके अजूनही दाट आहे अंगणात पाखरांची अजूनही वाट आहे जिकडे जावे तिकडे धुके अजूनही दाट…

ओसाड ह्या शेतामधली - मराठी गझल

ओसाड ह्या शेतामधली गेली करपून हिरवळ, पिंपळाला या नाही पान गेली हरपून सळसळ ओसाड ह्या शेतामधली गेली करपून हिरवळ पिंपळाला या नाही पान ग…

पानातून वाजे वारा - मराठी गझल

पानातून वाजे वारा हळूवार सुरेल, दूर दूर ही धून दिशांदिशात उरेल पानातून वाजे वारा हळूवार सुरेल दूर दूर ही धून दिशांदिशात उरेल कोवळे…

मी मलाच कधी कधी - मराठी गझल

मी मलाच कधी कधी शोधित राहतो, अन् मनाच्या मातीस एकटयाने खोदित राहतो मी मलाच कधी कधी शोधित राहतो अन् मनाच्या मातीस एकटयाने खोदित राहतो…

माणुसकीचा अंत - मराठी गझल

माणुसकीचा आज इथे झाला आता अंत, कुणी नाही साधू इथे कुणी नसे संत माणुसकीचा आज इथे झाला आता अंत कुणी नाही साधू इथे कुणी नसे संत कोप‍ऱ…

सांगू कसे शब्दात सारे - मराठी गझल

काळजातील भावनांच्या उद्रेकावर घातले मी पांघरुन, घायाळ होउनी पडलो इथेच मी पंख माझे पसरुन काळजातील भावनांच्या उद्रेकावर घातले मी पांघरु…

माणसे - मराठी कविता

जेथे जातो तेथे पाहतो मी माणसे जळकटलेली, जिथे तिथे माणसांची मने ही मळकटलेली जेथे जातो तेथे पाहतो मी माणसे जळकटलेली जिथे तिथे माणसांची…

असे कोणते पान आहे - मराठी कविता

असे कोणते पान आहे ज्यावरी त्याचा लेख नाही, जो पोसतो जगाला त्याचा कुठेच उल्लेख नाही असे कोणते पान आहे ज्यावरी त्याचा लेख नाही जो पोसतो…

पूर्वी मंदिराच्या गाभार्‍यात - मराठी कविता

पूर्वी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन, देवाचं मनोभावे दर्शन घेणार तो पूर्वी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन देवाचं मनोभावे दर्शन घेणार तो आता …

पक्षी - मराठी कविता

घेरतो चारी दिशानी अंधार जेव्हा, पापण्या मिटून आपुल्या निजतात पक्षी घेरतो चारी दिशानी अंधार जेव्हा पापण्या मिटून आपुल्या निजतात पक्ष…

पावसाच्या धारा - मराठी कविता

शिवाराचा असे राजा त्याची गाणी आज गाऊ, हिंडे रानातून साऱ्या माझा पाऊस भाऊ शिवाराचा असे राजा त्याची गाणी आज गाऊ हिंडे रानातून साऱ्या म…

विसरून वेदनेला - मराठी गझल

विसरून वेदनेला मी आता गात आहे विसरून वेदनेला मी आता गात आहे पालखीत स्व स्वरांच्या मी असा जात आहे जरासे सोबतीला सूर घेतो यांतना…

ह्या दिव्याच्या सोबतीला - मराठी गझल

ह्या दिव्याच्या सोबतीला, ही जीवाची वात आहे, अंतरिची वेदना पुन्हा, तेच गीत गात आहे ह्या दिव्याच्या सोबतीला ही जीवाची वात आहे अंतरिच…

जिकडे जावे तिकडे - मराठी कविता

जिकडे जावे तिकडे, सारा बाजार असे भरलेला, माणूस विकतो माणूसकीला, भाव असे ठरलेला जिकडे जावे तिकडे सारा बाजार असे भरलेला माणूस विकतो …

ठिगळ - मराठी कविता

जाई उसवून धागा, नाही राहीली जागा जाई उसवून धागा नाही राहीली जागा दिस कसं हे आलं उरं फाटूनिया गेलं कसा कुठून आला उरात शिरतो भाला…

सांजवेळी - मराठी गझल

सांजवेळी पाखरांचे दूर जाणे, हा कोणता खेळ आहे सांजवेळी पाखरांचे दूर जाणे हा कोणता खेळ आहे सांजवेळी कंकणाचे चूर होणे हा कोणता खेळ आहे …

फाटून आभाळ आता - मराठी गझल

फाटून आभाळ आता, गेले विझून तारे, उधळीत वेदनांना, येती दूरुन वारे फाटून आभाळ आता गेले विझून तारे उधळीत वेदनांना येती दूरुन वारे …

एक सायंकाळ - मराठी कविता

एक सायंकाळ घुटमळत राहते माझ्या, डोळ्याच्या मिटलेल्या पापणदारापाशी पुन्हा पुन्हा एक सायंकाळ घुटमळत राहते माझ्या डोळ्याच्या मिटलेल्या…