संत ज्ञानेश्वर

संत ज्ञानेश्वर - मातीतले कोहिनूर

संत ज्ञानेश्वर - शके १२७५ ते १२९६ संत ज्ञानेश्वर हे १३ व्या शतकातील प्रसिद्ध मराठी संत, कवी, भागवत संप्रदायाचे प्रवर्तक, योगी आणि तत्त्वज…

इंद्रायणिचे तटी - ज्ञानदेवाची आरती

इंद्रायणिचे तटी धरिला रहिवास, विश्व तारावया लक्ष्मीनिवास इंद्रायणिचे तटी धरिला रहिवास । विश्व तारावया लक्ष्मीनिवास ॥ ज्ञानेश्वरूपे ध…

आरती ज्ञानराजा महाकैवल्यतेजा - श्रीज्ञानदेवाची आरती

आरती ज्ञानराजा, महाकैवल्यतेजा आरती ज्ञानराजा ॥ महाकैवल्यतेजा ॥ सेविती साधुसंत ॥ मनु वेधला माझा ॥ ध्रु० ॥ लोपलें ज्ञान…

पसायदान - मराठी अर्थासह

संत ज्ञानेश्वर रचित संपूर्ण मराठी अर्थासहित पसायदान आतां विश्वात्मकें देवें । येणें वाग्यज्ञें तोषावें । तोषोनि मज द्यावें । पसायद…