दिनेश बोकडे

डोळ्याला इजा होतात - मराठी कविता

हृदय आणि मन एकमेकांशीच भांडतात, हे प्रेमाचे ऋतू किती लवकर संपतात हृदय आणि मन एकमेकांशीच भांडतात हे प्रेमाचे ऋतू किती लवकर संपतात आण…