गाडगे बाबा

कीती पुजला देव तरी - मराठी कविता

गाडगे बाबांची कविता कीती पुजला देव तरी देव अजुन पावला नाही कुठं राहतो कुणांस ठाऊक अजुनपर्यंत घावला नाही ॥धृ॥ मंदिरासमोर लुटली इज्…