स्वाती वक्ते

स्त्री शक्तीचा महिमा - मराठी कविता

स्त्री शक्तीचा महिमाचा महिमा अपरंपार, दोन्ही घरांचा करी उद्धार स्त्री शक्तीचा महिमाचा महिमा अपरंपार दोन्ही घरांचा करी उद्धार राणी …

फुल - मराठी कविता

आयुष्य जरी एक दिवसाचे, काम त्याचे लाख मोलाचे आयुष्य जरी एक दिवसाचे काम त्याचे लाख मोलाचे सुख दुःखात असतो सोबती फुलांची ही थोर मह…