अंधश्रद्धेच्या कविता

टाळ - मराठी कविता

टाळ कुटतो रे तू टाळ कुटतो, मनी नाही भाव अन देवाला पुजतो टाळ कुटतो रे तू टाळ कुटतो मनी नाही भाव अन देवाला पुजतो कशाला रे देवाला अस…

अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात - मराठी कविता

दगडात भावना नसतांनाही, त्याला देव समजून बसलो दगडात भावना नसतांनाही त्याला देव समजून बसलो दारी आले जनावर त्याच्यात सृष्टी समजून ब…

मी अंधश्रद्धेचा चोर - मराठी कविता

ढोंगी साधूच्या अज्ञानाची, गळ्यात घाली दोरी ढोंगी साधूच्या अज्ञानाची गळ्यात घाली दोरी मनात आले त्याला पूजितो मी अंधश्रद्धेचा चोर …

संदेह - मराठी कविता

बकऱ्याचा बळी, देवापुढे मान, गवे पाषाण, निष्ठुरच बकऱ्याचा बळी । देवापुढे मान भगवे पाषाण । निष्ठुरच वाईट कृत्याचा । केला उहापोह नको…

भगव्या देवदुतांच्या तांड्यात - मराठी कविता

आयुष्याबद्दल माझा अनुमान साक्षात जाणवतोय, ही जाणीव उल्लेखनीय आहे, वैयक्तिकरित्या मात्र संवेदना गोठवणारी आहे आयुष्याबद्दल माझा अनुमान …