मनिषा दिवेकर

कोडे अजून उलगडत नाही - मराठी कविता

बोलवत तर मी ही नाही, तरीही यायचं टाळत तोही नाही बोलवत तर मी ही नाही तरीही यायचं टाळत तोही नाही हसू दाखवत मी नाही भाव दाखवत तोही नाह…

मन भरता भरत नाही - मराठी कविता

आठवण तुझी अशी की सरता सरत नाही, साठवून हे मन भरता भरत नाही आठवण तुझी अशी की सरता सरत नाही साठवून हे मन भरता भरत नाही चिंब पावसात म…

तो चंद्रमा नभात - मराठी कविता

कोजागिरीस दिसतो तो चंद्रमा नभात, प्रत्यक्ष रोज बघते मी तो तुझ्या रुपात कोजागिरीस दिसतो तो चंद्रमा नभात प्रत्यक्ष रोज बघते मी तो तुझ्…