दिनेश हंचाटे

उद्याचा मी म्हणून - मराठी कविता

उद्याचा उगवणारा दिवस माझा आहे म्हणून, जगत असतो, पण उद्याचा दिवस उद्याचा उगवणारा दिवस माझा आहे म्हणून जगत असतो, पण उद्याचा दिवस आज …