खंडोबाच्या आरत्या

मार्तंडाष्टक - खंडोबाची आरती

त्रैलोक्यी मणिमल्ल दैत्यसकळा अजिंक्य झाले मही मार्तंडाष्टक - (खंडोबाची आरती). त्रैलोक्यी मणिमल्ल दैत्यसकळा अजिंक्य झाले मही । त…

जेजुरी गड पर्वत - जेजुरीच्या खंडोबाची आरती

जेजुरी गड पर्वत शिवलिंगाकार, मृत्युलोकी दुसरे कैलास शिखर जेजुरी गड पर्वत शिवलिंगाकार । मृत्युलोकी दुसरे कैलास शिखर ॥ नाना परि…