निमित्त

आयुष्यातली नाती अन् नात्यांचं आयुष्य

माणसं माणसांना भेटतच नाहीत. वेगवेगळे हेतू एकमेकांसमोर येतात 'We ignore those who want us... Want those who ignore us... Love those …

“सप्तपदी” सक्षमीकरणाची!

सक्षमीकरणासाठीची सप्तपदी, जी तीनं एकटीनेच चालायची आहे स्त्री कधीच अबला नसते. पुष्कळदा परिस्थिती आणि माणसे तिला असहाय्य बनवतात. पण मनात …

सक्षमतेचे सात ‘स’ पुरुषांनाही!!

जागतिक महिला दिवसाच्या निमित्ताने पुरुषांसाठी एक सप्तपदी महिला दिवस म्हणजे काही एक दिवसाचा उत्सव नाही की तो दिवस साजरा करा आणि ईतर दिवश…