मुक्ता चैतन्य

मी गोरी आहे म्हणजे - मराठी कविता

मी गोरी आहे म्हणजे काय आहे?, सुंदर? देखणी? आणि आकर्षक मी गोरी आहे म्हणजे काय आहे? सुंदर? देखणी? आणि आकर्षक? पोटात होते तेव्हा कुणी…